Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

MSc. Kishan Aherwar

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
PhD Student (4.dTES, daily)

prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
profesor
Telephone
02/602 96 543
Room
G-221
Publications

Mgr. Jaroslava Babejová-Kmecová

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
PhD Student (4.dPAL, daily)

Mgr. Márius Bielich

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
PhD Student (1.dPAL, daily)

Florentin Cailleux

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
PhD Student (4.dPAL, daily)

Mgr. David Miloš Droppa

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
PhD Student (2.dTES, daily)

prof. doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
profesor
Telephone
02/602 96 542
Room
G-217
Publications

doc. RNDr. Jozef Hók, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent
Telephone
02/602 96 211
Room
G-219
Publications

doc. Mgr. Matúš Hyžný, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent
Telephone
02/602 96 591
Room
G-345
Publications

Martina Jambrović

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
PhD Student (2.dPAL_UVoZ, daily)