Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 543
Room
G-221
Publications

Mgr. Ľuboš Balko

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
PhD Student (1.dPAL, daily)

RNDr. Simona Bellová

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
PhD Student (4.dSDM, daily)
Publications

MSc. Melike Bilgin

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
PhD Student (2.dPAL, daily)
Publications

M.Sc. Isaac Bonilla Salomón

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
PhD Student (2.dPAL, daily)
Publications

RNDr. Tamás Csibri

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
PhD Student (4.dSDM, daily)
Publications

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 542
Room
G-217
Publications

doc. RNDr. Jozef Hók, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 211
Room
G-219
Publications

Mgr. Matúš Hyžný, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 591
Room
G-345
Publications

Mgr. Michal Jamrich, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications