Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 226
Room
G-116
Publications

Mgr. Kamila Hodasová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (2.dIHG, daily)
Publications

doc. RNDr. Dávid Krčmář, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 565
Room
G-113
Publications

Ing. Jozef Mižák

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (3.dIHG/x, external)

RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 220
Room
G-115
Publications

Marta Ploščicová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 227
Room
G-121

Mgr. Daniela Rusnáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (3.dIHG, daily)
Publications

doc. RNDr. Milan Seman, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Marta Šramelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 563
Room
G-101

Mgr. Martin Zatlakovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (3.dIHG/x, external)
Publications