Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 226
Room
G-116
Publications

Mgr. Kamila Hodasová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (3.dIHG, daily)
Publications

doc. RNDr. Dávid Krčmář, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 565
Room
G-113
Publications

RNDr. Slavomír Mikita, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Ing. Jozef Mižák

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (4.dIHG/x, external)

RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 220
Room
G-115
Publications

RNDr. Anna Patschová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Room
G-113

Marta Ploščicová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 227
Room
G-121

Mgr. Daniela Rusnáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (4.dIHG, daily)
Publications

doc. RNDr. Milan Seman, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications