Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

PhD. Students

Mgr. Rudolf Dugovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (1.dIHG, daily)

Mgr. Kamila Hodasová

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (3.dIHG, daily)
Publications

Ing. Jozef Mižák

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (4.dIHG/x, external)

Mgr. Daniela Rusnáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (4.dIHG, daily)
Publications

Mgr. Martin Zatlakovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
PhD Student (4.dIHG/x, external)
Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
asistent vysokej školy, univerzity
Publications