Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

PhD. students

Yuqing Bai

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (3.dLGL, daily)