Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 359
Room
G-333
Publications

RNDr. Bibiana Brixová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 363
Room
G-339
Publications

Mgr. Dominika Godová

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
PhD Student (1.dAEG_UVoZ, daily)

Mgr. Michal Hoffman

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
PhD Student (1.dAEGx_UVoZ, external)
Publications

RNDr. Roland Karcol, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 358
Room
G-340
Publications

Mgr. Dávid Kušnirák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 361
Room
G-335
Publications

doc. RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 362
Room
G-344
Publications

prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 350
Room
G-336
Publications

RNDr. René Putiška, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 357
Room
G-331
Publications

MSc. Martin Šugár

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
PhD Student (2.dAEG_UVoZ, daily)
Publications