Staff

[Translate to English:] Head

[Translate to English:]

RoomExtensionE-mailPublications
Prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.G-420495lintnerova@fns.uniba.sk>>Here<<

 

 

[Translate to English:] Deputy

[Translate to English:]

RoomExtensionE-mailPublications
Doc. Peter Uhlík, PhD.G-422270uhlik@fns.uniba.sk>>tu<<

[Translate to English:] Teachers and Researchers

[Translate to English:]

RoomExtensionE-mailPublications
Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc.G-424275kraus@fns.uniba.sk>>here<<
Mgr. Marek Osacký, PhD.G-419274marek.osacky@fns.uniba.sk>>here<<
Mgr. Jana Brčeková, PhD.G-421281michnova@fns.uniba.sk>>here<<
Doc. Peter Koděra, PhD.G-423279kodera@fns.uniba.sk>>here<<
Mgr. Peter Šottník, PhD.G-426 A277sottnik@fns.uniba.sk>>here<<
Ing. Mária Čaplovičová, CSc.CH2-337269caplovicova@fns.uniba.sk>>here<<

 

 

prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 495
Room
G-420
Publications

Renáta Vongrejová

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 276
Room
G-425

Ing. Peter Varga

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (4.dLGL, daily)
Publications

doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 270
Room
G-422
Publications

Mgr. Peter Šottník, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 277
Room
G-426
Publications

Mgr. Igor Stríček, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 274
Room
G-419
Publications

Mgr. Peter Sekula

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (4.dLGL, daily)
Publications

Mgr. Marek Osacký, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 274
Room
G-419
Publications

Mgr. Lenka Marková

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
technik, i. n.

Mgr. Alexander Kubač, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 276
Room
G-428