Faculty of Natural
Sciences
of the Comenius University in Bratislava

PhD. students

 

 

Mgr. Tomáš Binčík

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (2.dLGL, daily)
Publications

Mgr. Ondrej Brachtýr

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (1.dLGL, daily)
Publications

Mgr. Peter Sekula

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (4.dLGL, daily)
Publications

Ing. Peter Varga

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (4.dLGL, daily)
Publications