PhD. Students

Mgr. Jaroslav Buša

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (3.dIHG, daily)
Publications

Mgr. Lucia Dunčková

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 629
Room
G-131
Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (2.dIHG/x, external)
Telephone
02/602 96 629
Room
G-131
Publications

Mgr. Magdaléna Kondrcová

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (3.dIHG, daily)
Publications

Ing. Jozef Mižák

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
PhD Student (2.dIHG/x, external)