Staff

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 359
Room
G-333
Publications

RNDr. Bibiana Brixová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 363
Room
G-339
Publications

RNDr. Roland Karcol, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 358
Room
G-340
Publications

Mgr. Dávid Kušnirák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 361
Room
G-335
Publications

doc. RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 362
Room
G-344
Publications

Mgr. Andrea Mosná

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
PhD Student (3.dAEG, daily)
Telephone
02/629 66 36
Room
G-339
Publications

Mgr. Igor Murin

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
PhD Student (6.dAEG, daily)
Publications

doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 350
Room
G-336
Publications

RNDr. René Putiška, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 357
Room
G-331
Publications

RNDr. Kamil Rozimant, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 364
Room
G-341
Publications