Staff

Mgr. Alexandra Benová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 393
Room
G-21
Publications

Mgr. Hana Bobáľová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 95 283
Room
G-19
Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telephone
02/602 95 283
Room
G-19
Publications

Mgr. Richard Feciskanin, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 393
Room
G-20
Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telephone
02/602 96 393
Room
G-20
Publications

Mgr. Tatiana Harciníková

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
PhD Student (5.dFGG, daily)
Telephone
02/602 96 243
Room
G-23
Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
lektor vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 243
Room
G-23
Publications

Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 283
Room
G-18
Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telephone
02/602 96 283
Room
G-18
Publications

prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 267
Room
B1-456
Publications