Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

PhD. Students

Mgr. Martin Andrejka

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
PhD Student (1.dFGG/x, external)
Publications

Mgr. Jozef Fábry

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
PhD Student (2.dFGG, daily)
Room
G-23
Publications

Mgr. Filip Moravčík

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
PhD Student (1.dFGG, daily)