PhD. Students

Mgr. Tatiana Harciníková

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
PhD Student (5.dFGG, daily)
Telephone
02/602 96 243
Room
G-23
Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
lektor vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 243
Room
G-23
Publications

Mgr. Martin Iring

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
PhD Student (6.dFGG, daily)
Publications

Mgr. Vladimír Pelech

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
PhD Student (5.dFGG, daily)
Telephone
02/602 96 243
Room
G-23
Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
lektor vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 243
Room
G-23
Publications