Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

PhD. Students

Mgr. Jozef Fábry

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
PhD Student (1.dFGG, daily)
Room
G-23