PhD. Students

Mgr. Arnold Kakaš

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
PhD Student (4.dHGD, daily)
Publications

Mgr. Lukáš Námešný

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
PhD Student (6.dHGD, daily)
Publications

Mgr. Michal Szabo

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
PhD Student (4.dHGD, daily)
Publications