Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

RNDr. Peter Bandura PhD.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2095

Viera Bartovicová

technik, i. n.

Mgr. Michal Druga PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9259

doc. RNDr. Vladimír Falťan PhD.

docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9431

RNDr. Marián Jenčo PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9266

RNDr. Zora Machová

lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9261

RNDr. Igor Matečný PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9264

prof. RNDr. Jozef Minár CSc.

profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9518

doc. Ing. Peter Pišút PhD.

docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9263

RNDr. Norbert Polčák PhD.

lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2094

Mgr. Juraj Procházka PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9262

RNDr. Ivan Ružek PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9620

doc. RNDr. Milan Trizna PhD.

docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9568

Jozef Zaťko

technik, i. n.
+421 2 9014 9260