Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

List of PhD. Students

Mgr. Matej Hruška

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (2.dFGG, daily)
Telephone
02/602 96 250
Room
B1-446
Note
Konzultačné hodiny:
pondelok 9:00-10:00, prípadne inokedy po dohode e-mailom
Publications

Mgr. Veronika Oršulová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (1.dFGG, daily)
Telephone
02/602 96 265
Room
B1-455
Note
konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 11:00, prípadne po dohode e-mailom
Publications

Anton Popov

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (2.dFGG, daily)
Publications

Mgr. Martin Šalkovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (1.dFGG, daily)
Room
B2-335
Note
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Mgr. Ladislav Vitovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (3.dFGG, daily)
Telephone
02/602 96 155
Room
B1-445
Note
konzultačné hodiny: streda 8:00 - 9:30
Publications