Staff

Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 526
Room
B1-309A
Publications

Viera Bartovicová

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 380
Room
CH1-B1-1

doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 516
Room
B1-308
Publications

doc. RNDr. Ján Buček, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 310
Room
CH1-B1-14
Publications

Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 310
Room
CH1-B1-14
Publications

Mgr. Pavol Ďurček, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Publications

Darina Dzurická

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96
Room
CH1-B1-2

Mgr. Roman Fila

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
lektor vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 389
Room
CH1-B1-6
Publications

Mgr. Marcel Horňák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 641
Room
CH1-B1-3
Publications

Mgr. Marcela Káčerová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 526
Room
CH1-B1-5
Publications