Staff

RNDr. Peter Bandura, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Room
B1-457
Publications

Mgr. Libor Burian, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Michal Druga, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 259
Room
B1-457
Publications

Mgr. Jozef Dudžák

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (2.dFGG_GGU, daily)

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 431
Room
B1-458
Publications

Mgr. Marián Gábor

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (4.dFGG, daily)
Publications

Mgr. Juraj Holec, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent VŠ učiteľ
Telephone
02/602 96 262
Room
B1-447
Publications

Mgr. Šárka Horáčková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (4.dFGG, daily)
Publications

RNDr. Marián Jenčo, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 266
Room
B1-454
Publications

doc. RNDr. PaedDr. Stanislav Katina, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Luděk Krtička

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (2.dFGGx_GGU, external)
Publications

RNDr. Zora Machová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
lektor vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 261
Room
B1-449
Publications

RNDr. Igor Matečný, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 264
Room
B1-453
Publications

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 518
Room
B1-450
Publications

Ing. Peter Pišút, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 263
Room
B1-452
Publications

RNDr. Norbert Polčák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
lektor vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 265
Room
B1-455
Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 265
Room
B1-455
Publications

RNDr. Ivan Ružek, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 620
Room
B1-448
Publications

Mgr. Daša Takáčová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
technik, i. n.

Mgr. Juraj Timko

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
lektor vysokej školy, univerzity
Room
B1-445
Note
Konzultačné hodiny:
utorok 9:00-11:00
Publications

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 671
Room
B2-309
Publications

Mgr. Ladislav Vitovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PhD Student (2.dFGG, daily)
Room
B1-445
Note
konzultačné hodiny: streda 8:00 - 9:30
Publications

Jozef Zaťko

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 260
Room
B1-451