Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ADC The Impact of Land-Use on the Hierarchical Pore Size Distribution and Water Retention Properties in Loamy Soils / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Water [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 2 (2020), s. [1-13], Art. No. 339 [online]
 2. ADF Podmienky vzniku vodoodpudivosti v pôdach Malých Karpát / Andrej Hrabovský ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 14, No. 2 (2015), s. 45-51
 3. ADF Príspevok ku klasifikácii vinohradníckych pôd / Andrej Hrabovský
  In: Phytopedon. - Vol. 14, No. 2 (2015), s. 17-28
 4. ADF Životné stratégie rastlín / Zuzana Kriššáková ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 1 (2019), s. 38-46
 5. ADF Posúdenie pôdnych vlastností pred založením vinohradu v obci Rybník / Andrej Hrabovský, Pavel Dlapa, Matej Besler
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 1 (2019), s. 28-37
 6. ADF Predikcia vplyvu rigolovania na pôdne vlastnosti pred založením vinohradu v obci Rybník / Andrej Hrabovský, Matej Besler
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. 22-29
 7. ADF Posúdenie pôdnych vlastností pred založením vinohradov v okolí mesta Vráble / Martin Gregor, Andrej Hrabovský
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 1 (2018), s. 53-63
 8. ADF Černozeme Slovenska z pohľadu World Reference Base for Soil Resources 2014 / Bohdan Juráni, Pavel Dlapa, Andrej Hrabovský
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 1 (2018), s. 70-75
 9. ADF Vegetácia Malých Karpát v okolí Modry / Jozef Kollár ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1 (2011), s. 40-51
 10. ADF Mapa reálnej vegetácie Malých Karpát v okolí Modry / Juraj Balkovič ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 10, No. 1 (2011), s. 1-6
 11. ADF The effect of land use on soil aggregate stability in the Viticulture district of Modra (SW Slovakia) / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 30, No. 4 (2011), s. 397-404
 12. ADF Hodnotenie štruktúrneho stavu pôdy s fragipanovým horizotom (S-index) / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 16, No. 2 (2017), s. 31-34
 13. ADF Vodoretenčné vlastnosti pôdy s fragipanových horizontom / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 16, No. 1 (2017), s. 27-31
 14. ADF Hodnotenie diverzity, nárokov na prostredie a životných foriem vegetácie bývalých a súčasných vinohradov južnej časti Malých Karpát / Mária Májeková ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 16, No. 1 (2017), s. 21-26
 15. ADF Vplyv využívania pôdy na pôdnu reakciu vo vinohradníckej oblasti mesta Modra / Andrej Hrabovský
  In: Phytopedon. - Vol. 13, No. 1 (2014), s. 72-77
 16. ADF Obsah pôdneho organického uhlíka v pôdach ovplyvnených vinohradníctvom / Andrej Hrabovský
  In: Phytopedon. - Vol. 13, No. 2 (2014), s. 73-79
 17. ADF Dubové lesy v Národnej prírodnej rezervácii Dubník / Andrej Hrabovský, Juraj Balkovič, Jozef Kollár
  In: Phytopedon. - Vol. 9, No. 2 (2010), s. 25-32
 18. ADF Vodoodpudivosť vybraných humusových horizontov poľnohospodárskych a lesných pôd / Veronika Hnátová, Andrej Hrabovský
  In: Phytopedon. - Vol. 12, No. 2 (2013), s. 33-37
 19. ADF Vplyv extrémnej acidifikácie na infiltráciu vody do pôdy / Anton Čaja, Andrej Hrabovský
  In: Phytopedon. - Vol. 15, No. 2 (2016), s. 41-45
 20. ADF Vplyv odlišných materských substrátov na vlastnosti vinohradníckych pôd / Andrej Hrabovský, Lukáš Petrovič
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 2 (2018), s. 33-40
 21. ADF Predikcia vplyvu rigolácie na pôdne vlastnosti pred založením vinohradov v okolí mesta Vráble / Martin Gregor, Andrej Hrabovský
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 2 (2018), s. 41-48
 22. AFD Fytocenologická charakteristika lesnej vegetácie NPR Dubník / Andrej Hrabovský, Juraj Balkovič, Jozef Kollár
  In: Študentská vedecká konferencia 2010. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2819-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 1380-1385
 23. AFG Impact of water repellency on infiltration of differently concentrated ethanol solutions / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 19 [elektronický zdroj]. - Göttingen : EGU, 2017. - Art. No. EGU2017-17687 [online] [1 s.]
 24. AFG The effect of land use changes on water repellency and aggregate stability of soils in the viticulture district of Modra (SW Slovakia) / Pavel Dlapa ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 14 [elektronický zdroj]. - Göttingen : EGU, 2012. - Art. No. eGU2012-10809, nestr. [1 s.] [online]
 25. AFG The effect of land use on spatial variability of soil water repelency / Andrej Hrabovský ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18 [elektronický zdroj]. - Göttingen : EGU, 2016. - Art. No. EGU2016-17687 [online] [1 s.]
 26. AFH Sukcesné zmeny v lesnej vegetácii NPR Dubník / Andrej Hrabovský, Juraj Balkovič, Jozef Kollár
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011. - ISBN 978-80-970712-1-9. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2011. - S. 94
 27. AFH Sú „stredoeurópske černozeme“ na Slovensku vlastne technologicky pozmenené černozeme alebo gaštanozeme? / Pavel Dlapa, Bohdan Juráni, Andrej Hrabovský
  In: Pedologické dni 2018 : 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8163-027-9. - Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018. - S. 66-66
 28. DAI Špecifické vlastnosti vinohradníckych pôd / Andrej Hrabovský ; školiteľ Pavel Dlapa
  Bratislava : [s.n.], 2014