Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. AAA Vybrané pôdno-ekologické charakteristiky na kalamitnom území v TANAP-e (2005-2016) [elektronický zdroj] : . / Peter Hanajík, Alexandra Šimonovičová, Ivana Vykouková
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016
 2. ACB Environmentálna mikrobiológia [elektronický zdroj] : . / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 3. ADC Tricholoma matsutake Dominates Diverse Microbial Communities in Different Forest Soils / Lu-Min Vaario ... [et al.]
  In: Applied and Environmental Microbiology. - Vol. 77, No. 24 (2011), s. 8523-8531
 4. ADC High nitrogen deposition alters the decomposition of bog plant litter and reduces carbon accumulation / Luca Bragazza ... [et al.]
  In: Global Change Biology. - Vol.18, No. 3 (2012), s. 1163-1172
 5. ADC Alkaline Technosol contaminated by former mining activity and its culturable autochthonous microbiota / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Chemosphere. - Vol. 171, March (2017), s. 89-96
 6. ADD Dystric Cambisol properties at windthrow sites with secondary succession developed after 12 years under different conditions in Tatra National Park / Jana Gáfriková ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 74, č. 9 (2019), s. 1099-1114
 7. ADF Role of soil and soil microorganisms in evaluation process of ecosystem services: a review / Peter Hanajík
  In: Phytopedon. - Vol. 13, No. 2 (2014), s. 9-13
 8. ADF Soil respiration, microbial abudance, organic matter and C, H, N, S contents among recovering windthrow sites in Tatra National Park / Jana Gáfriková, Peter Hanajík
  In: Phytopedon. - Vol. 14, No. 1 (2015), s. 7-14
 9. ADF Effects of forest management on soil properties at windthrow area in Tatra National Park / Peter Hanajík, Hannu Fritze
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 17, No. 2 (2009), s. 36-46
 10. ADF Soil dehydrogenase activity in forest topsoil under secondary vegetation cover of P. abies, R. idaeus and V. myrtillus / Peter Hanajík, Milan Zvarík, Erik Bartalský
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 2 (2018), s. 1-5
 11. ADF Enzymatická aktivita mikroorganizmov v pôdnom prostredí a jej vplyv na služby ekosystémov: prehľadový článok / Peter Hanajík
  In: Phytopedon. - Vol. 15, No. 2 (2016), s. 61-65
 12. ADF Interpretation of soil characteristics in chosen areas in the High Tatras Mountains after windthrow / Peter Hanajík
  In: Phytopedon. - Vol. 6, No. 2 (2007), s. 125-29
 13. ADF Soil-ecological characteristics of localities and evaluation of some soil properties in the High Tatra Mountains after the windthrow / Richard Mičuda ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 4, No. 2 (2005), s. 12-18
 14. ADN Composition of microbial PLFAs and correlations with topsoil characteristics in the rare active travertine spring-fed fen / Peter Hanajík ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 35, No. 4 (2016), s. 295-308
 15. ADN Determination of organic fractions and enzymatic activity in forest spruce soil of Tatra National Park / Jana Gáfriková, Peter Hanajík, Milan Zvarík
  In: Ekológia. - Roč. 37, č. 4 (2018), s. 328-337
 16. ADN Dehydrogenase activity in topsoil at windthrow plots in Tatra National Park / Peter Hanajík, Jana Gáfriková, Milan Zvarík
  In: Central European Forestry Journal. - Vol. 63, No. 2-3 (2017), s. 91-96
 17. AED Monitoring pôdnych charakteristík kalamitného územia v TANAP-e (2005-2009) / Peter Hanajík, Alexandra Šimonovičová
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku, roč. 11 (44). - ISBN 978-80-228-2775-1. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015. - S. 145-155
 18. AEF Zmeny pôdnych vlastností vo vzťahu k pôdnej mikrobiote a rastlinnému spoločenstvu na kalamitných plochách vo Vysokých Tatrách / Alexandra Šimonovičová, Peter Hanajík, Ivana Vykouková
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku, roč. 10. - ISBN 978-80-89309-09-2. - Poprad : Podtatranské noviny, 2011. - S. 51-59
 19. AEF Pôdno-ekologická charakteristika plôch a hodnotenie ich vybraných vlastností na území Vysokých Tatier po veternej kalamite / Richard Mičuda ... [et al.]
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku, roč. 8 (41). - ISBN 80-968878-6-6. - Tatranská Lomnica : Marmota, 2006. - S. 53-61
 20. AEF Monitoring zmien pedochemických a mikrobiologických charakteristík na vybraných lokalitách vo Vysokých Tatrách po vetrovej kalamite 19.11.2004 / Peter Hanajík ... [et al.]
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku, roč. 9 (42). - ISBN 978-80-89309-06-1. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAP-u, 2009. - S. 199-206
 21. AFC Zmeny pôdnych charakteristík vo Vysokých Tatrách po vetrovej kalamite (2004-2006) / Peter Hanajík
  In: Život v půdě 8. - ISBN 978-807375-134-0. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. - S. 146-149
 22. AFC Microbial PLFA, Organic Carbon Fractions and Microbial Biomass in Soils under Different Windthrow Management in Biospheric Reservation of the Tatras / Peter Hanajik, Milan Zvarik, Hannu Fritze
  In: ATINER's Conference Paper Series, No. ERT2015-1722. - Athens : Athens Institute for Education and Research, 2015. - S. 3-12
 23. AFC Biomasa mikroorganizmov vo vysokohorských lúčnych ekosystémoch / Peter Lancúch, Peter Hanajík
  In: Život v pôde 6. Zborník z medzinárodného seminára. - ISBN 80-213-1348-X. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005. - S. 117-120
 24. AFC Microbiological characteristics of technogenic soil substrate at impoudment DAM Slovinky / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: 16th Conference on Environment and Mineral Processing. - ISBN 978-80-248-2688-2. - Ostrava : VŠB-TU, 2012. - S. 21-25
 25. AFD Pedochemické charakteristiky, pôdna mikrobiota a zmeny rastlinného spoločenstva vo Vysokých Tatrách po vetrovej kalamite (2005-2006) / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Pokalamitný výskum v TANAP-e 2007. - ISBN 978-80-85754-17-9. - Bratislava : Geofyzikálny ústav SAV, 2007. - S. 1-10 [CD-ROM]
 26. AFD Stanovenie biomasy pôdnych mikroorganizmov a respiračnej aktivity technogénneho substrátu odkaliska Slovinky / Zuzana Feketeová, Peter Hanajík
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 1470-1474 [CD-ROM]
 27. AFD Pôdna mikrobiota ovplyvnená požiarom / Peter Hanajík, Peter Lancuch, Alexandra Šimonovičová
  In: Život v pôde 7. Zborník z medzinárodného seminára. - ISBN 80-223-2162-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 95-103
 28. AFD Aktivita pôdnej mikrobiocenózy na vybranom území TANAP-U po veternej kalamite / A. Šimonovičová ... [et al.]
  In: Život v pôde 7. Zborník z medzinárodného seminára. - ISBN 80-223-2162-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 327-336
 29. AFD Mikrobiologické charakteristiky pôd na kalamitných plochách v roku 2011 / Zuzana Feketeová, Peter Hanajík
  In: The 5th Windstorm Research - High Tatra Mts. Reviewed Seminar Proceedings. - ISBN 978-80-970332-1-7. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAPu, 2013. - S. 17-19
 30. AFD Soil microorganisms and herb layer biomass production under climac conditions after windthrow calamity in High Tatra Mountains / Richard Mičuda, Alexandra Šimonovičová, Peter Hanajík
  In: Bioclimatology and Natural Hazards. - ISBN 978-80-228-17-60-8. - Bratislava : Slovenská bioklimatologická spoločnosť, 2007. - S. 148
 31. AFD Vývoj vybraných pedochemických a mikrobiologických charakteristík pôd po vetrovej kalamite na území Tatranského Národného parku (2005-2007) / Peter Hanajík
  In: Študentská vedecká konferencia 2007. 1. zväzok - biologická a environmentálna sekcia. - ISBN 978-80-88870-64-7. - Bratislava : Kartprint, 2007. - S. 255
 32. AFD Analýza rozptylu (ANOVA) fosfolipidových mastných kyselín na vybraných plochách v Tatranskom národnom parku / Peter Hanajík, Hannu Fritze
  In: Život v pôde 11. Zborník z medzinárodného seminára. - ISBN 978-80-223-2796-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 37-44
 33. AFD Terestrická mikrobiocenóza a zmeny jej vlastností vo vzťahu k rastlinnému spoločenstvu po vetrovej kalamite v r. 2004 vo Vysokých Tatrách / Alexandra Šimonovičová, Ivana Vykouková, Peter Hanajík
  In: Život v pôde 11. Zborník z medzinárodného seminára. - ISBN 978-80-223-2796-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 157-163
 34. AFG Shift of PLFA’s in the forest soils at the wind throw area in the biospferic reservation of the Tatras / Peter Hanajik, Milan Zvarik, Hannu Fritze
  In: Earth, Geology and Geography [elektronický zdroj]. - ISBN 978-960-598-001-6. - Athens : Athens Institute for Education and Research, 2015. - S. 33 [online]
 35. AFG Vybrané pedochemické a mikrobiologické charakteristiky pôd po vetrovej kalamite / Peter Hanajík
  In: Tomáškovy dny 2007. - Brno : Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty MU, 2007. - S. 17
 36. AFG Pedochemické a mikrobiologické charakteristiky na tatranskom kalamitnom území / Peter Hanajík
  In: Tomáškovy dny 2008. - Brno : MU, 2008. - S. 12
 37. AFH Aktivita fosfomonoesterázy v lesnej pôde s rôznou vegetáciou / Peter Hanajík, Viktória Csehiová
  In: Pedologické dni 2018 : 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8163-027-9. - Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018. - S. 67-67
 38. AFH Soil pedochemical and microbiological characteristics at selected plots in the Tatra National Park (TANAP) / Peter Hanajík
  In: Sustainable Development and Bioclimate. - ISBN 978-80-900450-1-9. - Bratislava : Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV, 2009. - S. 87-88
 39. AFH Aktivita dehydrogenázy na pokalamitných plochách v TANAP-e / Peter Hanajík, Jana Gáfriková
  In: Pedologické dni 2016 : Pôda v krajine jej význam, postavenie a zraniteľnosť. - ISBN 978-80-8163-017-0. - Bratislava : NPPC, 2016. - S. 74