Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. AAA Mikrobiálne indikátory a mikroorganizmy v substrátoch environmentálnych záťaží [elektronický zdroj] : . / Zuzana Feketeová ... [et al.]
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017
 2. ADC Biological properties of extremely acidic cyanide-laced mining waste / Zuzana Feketeová ... [et al.]
  In: Ecotoxicology. - Vol. 25, No. 1 (2016), s. 202-212
 3. ADC Biological activity of the metal-rich post-flotation tailings at an abandoned mine tailings pond (four decades after experimental afforestation) / Zuzana Feketeová ... [et al.]
  In: Environmental Science and Pollution Research. - Vol. 22, No. 16 (2015), s. 12174-12181
 4. ADF Význam uropodných roztočov (Acari: Uropodina) v ekológii lykožrúta smrekového (Ips typographus) / Zuzana Feketeová
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 23, No. 2 (2011), s. 11-19
 5. ADF Lykožrút smrekový (Ips typographus) a jeho úloha vo forézii uropodných roztočov (Acari: Uropodina) / Zuzana Feketeová
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 23, No. 1 (2011), s. 23-30
 6. ADF Príspevok k poznaniu druhového zloženia panciernikov (Acari: Oribatida) a mikrobiálnej aktivity v pôdach cintorínov / Zuzana Feketeová, Barbara Mangová
  In: Phytopedon. - Vol. 11, No. 2 (2012), s. 66-71
 7. ADF Vybrané taxocenózy odkaliska Horná Ves a blízkeho okolia / Zuzana Feketeová, Barbara Mangová, Veronika Hulejová Sládkovičová
  In: Phytopedon. - Vol. 13, No. 2 (2014), s. 14-19
 8. ADN Speleogenéza Havranickej jaskyne ako významného fenoménu Plaveckého krasu (Malé Karpaty) / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 83-96
 9. AFC Microbiological characteristics of technogenic soil substrate at impoudment DAM Slovinky / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: 16th Conference on Environment and Mineral Processing. - ISBN 978-80-248-2688-2. - Ostrava : VŠB-TU, 2012. - S. 21-25
 10. AFD Komplexný pohľad na speleogenézu Havranickej jaskyne ako významného fenoménu Plaveckého krasu v Malých Karpatoch / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Geochémia 2013. - ISBN 978-80-89349-91-1. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. - S. 107-110
 11. AFD Mikrobiologické charakteristiky pôd na kalamitných plochách v roku 2011 / Zuzana Feketeová, Peter Hanajík
  In: The 5th Windstorm Research - High Tatra Mts. Reviewed Seminar Proceedings. - ISBN 978-80-970332-1-7. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAPu, 2013. - S. 17-19
 12. AFD Sezónne rozdiely v hodnotách pôdnej respirácie hrobových miest na vybraných cintorínoch mesta Bratislava / Zuzana Feketeová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1581-1585 [CD-ROM]
 13. AFD Stanovenie biomasy pôdnych mikroorganizmov a respiračnej aktivity technogénneho substrátu odkaliska Slovinky / Zuzana Feketeová, Peter Hanajík
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 1470-1474 [CD-ROM]
 14. AFG Vplyv biologickej aktivity pôd cintorínov na druhové zloženie panciernikov (Oribatida) / Zuzana Feketeová, Barbara Mangová
  In: Zoologické dny Ostrava 2014. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-87189-16-0. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2014. - S. 60
 15. AFG Spoločenstvá panciernikov (Acari, Oribatida) odkaliska Zvolen - Môťová / Zuzana Feketeová, Barbara Mangová
  In: Zoologické dny Ostrava 2014. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-87189-16-0. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2014. - S. 59-60
 16. AFH Spoločenstvo panciernikov (Acari, Oribatida) odkaliska Horná Ves / Barbara Mangová, Zuzana Feketeová, Miroslav Krumpál
  In: 11. arachnologická konferencia. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-558-0455-2. - Nitra : UKF, 2013. - S. 38-40
 17. AFH Rod Corynoppia (Acari, Oppiidae) na Slovensku / Barbara Mangová, Zuzana Feketeová, Miroslav Krumpál
  In: 12. arachnologická konferencia. - ISBN 978-80-558-0681-5. - Nitra : FPV UKF, 2014. - S. 24-25