Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ADC Pollen-inferred millennial changes in landscape patterns at a major biogeographical interface within Europe / Eva Jamrichová ... [et al.]
  In: Journal of Biogeography. - Vol. 44, No. 10 (2017), s. 2386-2397
 2. ADC Origin of a boreal birch bog woodland and landscape development on a warm low mountain summit at the Carpathian-Pannonian interface / Andrea Gálová ... [et al.]
  In: Holocene. - Vol. 26, No. 7 (2016), s. 1112-1125
 3. ADF Priebeh sekundárnej sukcesie na kalamitných plochách vo Vysokých Tatrách (2009-2018) / Ivana Vykouková, Malvína Čierniková, Milena Stanojevičová
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 1 (2019), s. 20-27
 4. ADF Holocénna dynamika vegetácie od malého jazierka až po aktívne rašelinisko (Malé Karpaty) / Malvína Čierniková ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Vol. 13, No. 2 (2014), s. 20-27
 5. ADF Rekonštrukcia vegetácie Podtatranskej kotliny za posledných 800 rokov / Silvia Ihnačáková, Malvína Čierniková
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 1 (2019), s. 14-19
 6. ADF Životné stratégie rastlín / Zuzana Kriššáková ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 1 (2019), s. 38-46
 7. ADF Zmeny v spoločenstvách na kalamitných plochách vo Vysokých Tatrách / Ivana Vykouková, Malvína Čierniková
  In: Phytopedon. - Vol. 14, No. 2 (2015), s. 7-11
 8. ADF Vegetácia na Martinských holiach v minulosti a dnes / Malvína Čierniková, Ivana Vykouková
  In: Phytopedon. - Vol. 14, No. 1 (2015), s. 50-54
 9. ADF Nepeľové objekty rašeliniska PR Nad Šenkárkou / Malvína Čierniková, Ivana Vykouková
  In: Phytopedon. - Vol. 11, No. 1 (2012), s. 59-65
 10. ADF Palynologická charakteristika rašeliniska PR Nad Šenkárkou (Malé Karpaty) / Malvína Čierniková, Ivana Vykouková
  In: Phytopedon. - Vol. 11, No. 2 (2012), s. 72-80
 11. ADF Vývoj vegetácie lesov Západných Karpát / Malvína Čierniková, Ivana Vykouková
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 2 (2018), s. 27-32
 12. ADF Vplyv rozdielneho manažmentu na kalamitné plochy vo Vysokých Tatrách / Ivana Vykouková, Malvína Čierniková
  In: Phytopedon. - Vol. 15, No. 1 (2016), s. 33-40
 13. AFD Holocene history of the raised bog in Martinské Hole Mts. / Malvína Čierniková, Petra Hájková
  In: Scientia iuvenis - Book of Scientific Papers [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-558-0650-1. - Nitra : FNS CPU in Nitra, 2014. - S. 224-229 [CD-ROM]
 14. AFD Rekonštrukcia vegetácie na Martinských Holiach (Malá Fatra) / Malvína Čierniková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1569-1573 [CD-ROM]
 15. AFD Zaujímavé peľové objekty na rašelinisku PR Nad Šenkárkou / Malvína Čierniková, Ivana Vykouková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 1587-1592 [CD-ROM]
 16. AFD Zmeny vegetácie od neskorého glaciálu na rašelinisku v Malých Karpatoch / Malvína Čierniková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1564-1569 [CD-ROM]
 17. AFG Pollen and macrofossil evidence of Holocene vegetation changes in a former small lake in the Malé Karpaty Mts (SW Slovakia) / Malvína Čierniková, Libor Petr, Petra Hájková
  In: Acta Biologica Cracoviensia, series Botanica. - Vol. 55, Suppl. 1 (2013), s. 42
 18. AFG The origin of the boreal mire birch woodland: a multi-proxy study from the Carpathian-Panannian border / Andrea Gálová ... [et al.]
  In: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science. - ISBN 978-80-210-7860-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 122
 19. AFG The development of vegetation on raised bog in Martinské Hole Mts / Malvína Čierniková, Ivana Vykouková
  In: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science. - ISBN 978-80-210-7860-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 76
 20. AFG Changes in landscape variability of Central-Eastern Europe during the last 15.000 years / Eva Jamrichová ... [et al.]
  In: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science. - ISBN 978-80-210-7860-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 145
 21. AFH Vývoj holocénnej vegetácie na vrchovisku v Malej Fatre / Malvína Čierniková
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Bratislava : Preveda, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 22. BFA Temperate woodland expansion during Middle Holocene in sand dune environment (Vienna basin) / Šárka Horáčková ... [et al.]
  In: International Scientific Conference of Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission [elektronický dokument]. - Szeged : Department of Physical Geography and Geoinformatics, 2019. - S. 12-13 [USB-key]
 23. BFA The holocene development of supramontane vegetation based on pollen analysis / Malvína Čierniková
  In: 10th European Palaeobotany & Palynology Conference. - Dublin : University College Dublin, 2018. - S. 222-222
 24. BFB Holocénna dynamika vegetácie na základe peľovej analýzy rašeliniska nachádzajúcom sa na hrebeni Malých Karpát / Malvína Čierniková
  In: 3. geologicko-paleontologicko-archeologická diskusia 2014 : Výpovedná hodnota, kompatibilita a porovnateľnosť údajov získaných povrchovým prieskumom a výskumom. - Bratislava : SNM, 2014. - S. 13-14