Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 697
Room
CH2-425
Publications

RNDr. Jaroslav Blaško, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 330
Room
CH2-437
Publications

RNDr. Marek Cigáň, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 306
Room
CH2-430
Publications

RNDr. Jana Donovalová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 306
Room
CH2-430
Publications

Marta Drapáková

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 415
Room
CH2-133

Mgr. Juraj Filo, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/629 64 15
Room
CH2-133
Publications

Mgr. Paulína Galbavá

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
PhD Student (4.dALX, daily)
Publications

prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 306
Room
CH2-430
Publications

RNDr. Renáta Górová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 697
Room
CH2-425
Publications

Mgr. Jakub Joniak

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
PhD Student (4.dOGX, daily)
Publications