Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

PhD. Students

Mgr. Paulína Galbavá

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
PhD Student (4.dALX, daily)
Publications

Mgr. Jakub Joniak

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
PhD Student (4.dOGX, daily)
Publications

RNDr. Žofia Nižnanská

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
PhD Student (3.dALX, daily)
Publications