Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ADC Synthesis of aryl(ferrocenyl)methanols via an enantioselective addition of arylboronic acids / Pavol Tisovský, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta
  In: Tetrahedron - Asymmetry. - Vol. 22, No. 5 (2011), s. 536-540
 2. ADC Enantioselective Michael Reaction of Acetals with Nitroalkenes: An Improvement of the Oseltarnivir Synthesis / Pavol Tisovský ... [et al.]
  In: ACS Sustainable Chemistry & Engineering. - Vol. 3, No. 12 (2015), s. 3429-3434
 3. ADC Direct nucleophilic substitution of polyfluorobenzenes with pyrrole and 2,5-dimethylpyrrole / Zita Tokárová ... [et al.]
  In: Journal of Fluorine Chemistry. - Vol. 204, December(2017), s. 59-64
 4. ADC Enantioselective organocatalysis using SOMO activation / Mária Mečiarová, Pavol Tisovský, Radovan Šebesta
  In: New Journal of Chemistry. - Vol. 40, No. 6 (2016), s. 4855-4864
 5. ADC Asymmetric organocatalytic SOMO reactions of enol silanes and silyl ketene (thio)acetals / Pavol Tisovský, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta
  In: Organic and Biomolecular Chemistry. - Vol. 12, No. 46 (2014), s. 9446-9452
 6. ADC Effect of Structure on Charge Distribution in the Isatin Anions in Aprotic Environment: Spectral Study / Pavol Tisovský ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 11 (2017), Art. No. 1961 [22 s.]
 7. ADD Organocatalytic SOMO reactions of copper(I)-acetylide and alkylindium compounds with aldehydes / Pavol Tisovský, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta
  In: Chemical papers. - Vol. 68, No. 8 (2014), s. 1113-1120
 8. AFD Izatín N2-nitrofenylhydrazóny ako molekulové prepínače / Róbert Šandrik ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1146-1151 [CD-ROM]
 9. AFD Štúdium stereoselektívnych adícii arylborónových kyselín na ferocénové karbonylové zlúčeniny / Pavol Tisovský, Mária Mečiarová
  In: Študentská vedecká konferencia 2010. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2819-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 746-751
 10. AFD Arylhydrazones based on new phenanthroline like modification of isatin / Rastislav Ponický ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia Prif UK 2017 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1069-1073 [online]
 11. AFD Spektrálne štúdium aniónov izatínu v aprotickom prostredí / Róbert Šandrik ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia Prif UK 2017 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1074-1079 [online]
 12. AFG Sensitive strongly basic anion sensing by pentafluorophenylhydrazones of isatin / Pavol Tisovský ... [et al.]
  In: Czech Chemical Society Symposium Series. - Roč. 14, č. 5 (2016), s. 253-254
 13. AFG Synthesis of modified phenanthrolines - isatin structural pattern / Róbert Šandrik ... [et al.]
  In: Czech Chemical Society Symposium Series. - Roč. 14, č. 5 (2016), s. 254-255
 14. AFG ISATIN (Para-Nitrophenyl) hydrazones: insight Vis-Vis photoswitching mechanism (spectral study) / Juraj Filo ... [et al.]
  In: MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019 : book of Abstracts. - ISBN 978-80-86186-97-9. - Praha : Akademie věd České republiky, 2019. - S. 51-51
 15. AFH Synthesis of new soluble BTBT derivative with thiophene core / Miroslav Horváth ... [et al.]
  In: The 12th International Conference on Organic Electronics. - ISBN 978-80-227-4571-0. - Bratislava : STU, 2016. - S. 86
 16. AFH Využitie alkyloxyacetaldehydov v enantioselektívnej syntéze medziproduktov oseltamiviru / Pavol Tisovský, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta
  In: ChemZi. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 213
 17. AFH Fotochemická kontrola uvoľňovania, resp. viazania katiónov kovov z komplexov diarylhydrazónov / Pavol Tisovský ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 103-104
 18. AFH Syntéza a charakterizácia nových BTBT derivátov a alkyltiofénovým jadrom / Róbert Šandrik ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 183
 19. AFH Isatin hydrazones based on phenanthroline like skeleton - synthesis / Rastislav Ponický ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1680 [1 s.] [online]
 20. AFL Organokatalytické reakcie s využitím somo aktivácie / Pavol Tisovský, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta
  In: ChemZi. - Roč. 7, č. 13 (2011), s. 244
 21. AFL Enantioselective organocatalytic SOMO enolation with cyclic enolsilanes / Pavol Tisovský ... [et al.]
  In: Advances in Organic Chemistry. - Bratislava : PRIF UK, 2012. - nestr. [PO-46]
 22. AFL Enantioselective Michael addition of alkyoxyacetaldehyde acetals with nitroalkenes - an improvement of the synthesis of oseltamivir / Tibor Peňaška ... [et al.]
  In: Advances in Organic Chemistry. - ISBN 978-80-970648-5-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 72
 23. AFL Enantioselective addition of arylboronic acids to ferrocenyl carbonyl compounds / Pavol Tisovský ... [et al.]
  In: Advances in Organic Chemistry. - Bratislava : PRIF UK, 2010. - S. 107
 24. AGJ Spôsob prípravy N-((2R,3S)-1-nitro-4-oxo-3-(alkyloxy)bután-2-yl)acetamidov a ich enantiomérov : Patent č. 288708. / Radovan Šebesta ... [et al.]
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2017
 25. BFA Development of a unique photochemical reactor allowing monitoring, control and management of photoreaction / Pavol Tisovský, Marek Cigáň, Anton Gáplovský
  In: 52nd Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry "Liblice 2017". - [S.l.] : [s.n.], 2017. - S. 121
 26. BFA Alkyloxyacetaldehydes in enentioselctive synthesis of intermediates of oseltamivir / Pavol Tisovský, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta
  In: 48th Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry. - Praha : Czech Chemical Society, 2013. - S. 92