Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ADC Photo-Reduction of CO2 by VIS Light on Polythiophene-ZSM-5 Zeolite Hybrid Photo-Catalyst / aut. Jana Kianička, Gabriel Čík, František Šeršeň, Ivan Špánik, Robert Sokolík, Juraj Filo
  In: Molecules [elektronický dokument]. - Roč. 24, č. 5 (2019), s. 992-992 [online]
 2. ADC Post-column amperometric detection in capillary isotachophoresis / Dušan Kaniansky ... [et al.]
  In: Journal of Chromatography. - Vol. 366 (1986), s. 153-160
 3. ADC Effect of Structure on Charge Distribution in the Isatin Anions in Aprotic Environment: Spectral Study / Pavol Tisovský ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 11 (2017), Art. No. 1961 [22 s.]
 4. ADC Light initiated E-Z and Z-E isomerization of isatinphenylsemicarbazones: Tautomeric equilibrium effect / Klaudia Jakusová ... [et al.]
  In: Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. - Vol. 288 (2014), s. 60-69
 5. ADD Effect of reactants' concentration on the ratio and yield of E,Z isomers of isatin-3-(4-phenyl)semicarbazone and N-methylisatin-3-(4-phenyl)semicarbazone / Klaudia Jakusová ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Vol. 67, No. 1 (2013), s. 117-126
 6. ADF Potenciálne odstraňovanie NO3-, SO42-, AR a m-krezolu z vôd na domácich prírodných zdrojoch / Mária Nováková, Róbert Sokolík, Eva Chmielewská
  In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia Environmentálne manažérstvo. - Roč. 18, č. 2 (2016), s. 15-23
 7. AFC Fenolové kyselina v niektorých malokarpatských vínach a ich antioxidačná aktivita / František Šeršeň, Róbert Sokolík, Peter Chowaniec
  In: Aktuální otázky pěstování léčivých, kořeninových a aromatických rostlin. - ISBN 978-80-7375-670-3. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2012. - S. 27-31
 8. AFD Multifunkčné využitie klinoptilolitu pri znižovaní kontaminácie vôd / Eva Chmielewská, J. Blaško, R. Sokolík
  In: Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. - ISBN 978-80-89597-61-1. - Bratislava : STU, 2017. - S. 48-53
 9. AFD Zeolit ako mediátor nanodisperzných binárnych polyoxidov železa a mangánu pre úpravu vody / Eva Chmielewská ... [et al.]
  In: Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody - 2. pokračovanie : Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR. - ISBN 978-80-971272-6-8. - Bratislava : VodaTím, 2018. - S. 141-148
 10. AFD Porovnanie adsorpčných vlastností Šungitu a niektorých komerčných a prírodných produktov pre vodárenstvo / Eva Chmielewská ... [et al.]
  In: Zborník prednášok zo 17. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda. - ISBN 978-80-971272-5-1. - Bratislava : VodaTím, 2017. - S. 141-148
 11. AFD Biomimetizácia povrchu zeolitu pre multifunkčnú adsorpciu polutantov / Eva Chmielewská, Mária Nováková, Róbert Sokolík
  In: Geochémia 2016. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - ISBN 978-80-8174-023-7. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2016. - S. 53-55
 12. AFH Electrochemical detector for capillary isotachophoresis / Dušan Kaniansky ... [et al.]
  In: 4th International symposium on isotachophoresis. - Hradec Králové : ČSAV, 1984. - S. 35
 13. BDE Vzťah medzi antioxidačnou účinnosťou a obsahom fenolových zlúčenín v niektorých malokarpatských vínach / František Šeršeň, Róbert Sokolík, Peter Chowaniec
  In: Zahradnictví. - Roč. 12, č. 8 (2013), s. 26-28
 14. BFA Purification of water contaminated with diclofenac and Zn(II) onto novel Fe-Mn binary oxide zeolite, Mn-zeolite and commercial product KlinoCarb / Eva Chmielewská ... [et al.]
  In: Zeolite 2018 : The 10th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites. - Lublin : Politechnika Lubelska, 2018. - S. 85-86
 15. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie : Seminár 7/2008. / Pavlína Dedíková ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2008
 16. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie : Seminár 8/2008. / Katarína Gáplovská ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2008
 17. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie : cyklus 3, seminár 9/2008. / Katarína Gáplovská ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2008
 18. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie : cyklus 3, seminár 10/2008. / Katarína Gáplovská ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2008
 19. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie Projekt APVV č. LPP-0106-06 : seminár 15/2009. / Katarína Gáplovská ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2009
 20. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie : seminár 11/2009. / Katarína Gáplovská ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2009
 21. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie : seminár 12/2009. / Katarína Gáplovská ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2009
 22. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie : seminár 13/2009. / Katarína Gáplovská ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2009
 23. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie : seminár 14/2009. / Katarína Gáplovská ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2009
 24. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie : 1. cyklus, seminár č. 1. / Marek Cigáň ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2007
 25. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie : 1. cyklus, seminár č. 2. / Katarína Gáplovská ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2007
 26. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie : 1. cyklus, seminár č. 3. / Katarína Gáplovská ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2007
 27. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie : 2. cyklus, seminár č. 4. / Katarína Gáplovská ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2007
 28. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie : 2. cyklus, seminár č. 5. / Marek Cigáň ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2007
 29. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie : 2. cyklus, seminár č. 6. / Martina Čukovičová ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2008