Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ADC Organocatalytic diastereoselective synthesis of spirooxindoles via [3+2] cycloadditions of azomethine ylides with alpha,beta-unsaturated esters / Tibor Peňaška ... [et al.]
  In: New Journal of Chemistry. - Vol. 41, No. 13 (2017), s. 5506-5512
 2. ADC Enantioselective Synthesis of the C23-C33 Fragment of Aetheramide A and Its C32 Epimer / Tibor Peňaška, Petr Koukal, Martin Kotora
  In: European Journal of Organic Chemistry. - Roč. 2018, č. 2 (2018), s. 147-149
 3. ADC Organocatalysts Effect on the Stereoselectivity of [2,3]-Wittig Rearrangement / Tibor Peňaška ... [et al.]
  In: European Journal of Organic Chemistry. - Roč. 2019, č. 2 (2019), s. 605-610
 4. ADC Enantioselective Michael Reaction of Acetals with Nitroalkenes: An Improvement of the Oseltarnivir Synthesis / Pavol Tisovský ... [et al.]
  In: ACS Sustainable Chemistry & Engineering. - Vol. 3, No. 12 (2015), s. 3429-3434
 5. AFD Štúdium vplyvu organokatalyzátorov na stereoselektívny priebeh [2,3]- Wittigovho prešmyku / Tibor Peňaška, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 1011-1016 [online]
 6. AFD Syntéza chirálnych derivátov izatínu s potenciálnymi biologickými vlastnosťami / Dominika Krištofíková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 791-796 [print]
 7. AFD Katalýza prostredníctvom vodíkových interakcií v syntéze spirocyklických oxindolov - príprava prekurzorov látok s potenciálnou biologickou aktivitou / Tibor Peňaška, Kristína Ormandyová, Mária Mečiarová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1113-1118 [CD-ROM]
 8. AFH Hydrogen bond catalysis in the synthesis of spirocyclic oxindoles - preparation of a potential biologically active precursors / Tibor Peňaška ... [et al.]
  In: Advances in Organic Chemistry. - ISBN 978-80-89867-00-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 73
 9. AFH Chirálne skvaramidy ako katalyzátory v syntéze prekurzorov biologicky účinných / Tibor Peňaška, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Bratislava : Preveda, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 10. AFH Využitie katalýzy vodíkovými interakciami v syntéze spirocyklických oxindolov / Tibor Peňaška, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-0-7. - Bratislava : Preveda, 2016. - Abstract No. 1457 [1 s.] [online]
 11. AFH Diastereoselektívna cykloadícia azometínových ylidov / Kristína Ormandyová ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 179
 12. AFH Enantioselektívna syntéza pokročilého intermediátu aetheramidu A / Tibor Peňaška, Martin Kotora
  In: ChemZi. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 181
 13. AFH How organocatalysts affect stereoselectivity of [2,3]-Wittig rearrangement / Tibor Peňaška ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 15, č. 1 (2019), s. 191-192
 14. AFL Enantioselective Michael addition of alkyoxyacetaldehyde acetals with nitroalkenes - an improvement of the synthesis of oseltamivir / Tibor Peňaška ... [et al.]
  In: Advances in Organic Chemistry. - ISBN 978-80-970648-5-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 72