Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ADC Reductive alkylation of imines via asymmetric Cu-catalyzed addition of organozirconium reagents / Ivana Némethová ... [et al.]
  In: Journal of Organometallic Chemistry [elektronický dokument]. - Roč. 908 (2020), s. [1-8], Art. No. 121099 [print]
 2. ADC Diastereoselective Pd-Catalyzed C-H Arylation of Ferrocenylmethanamines with Arylboronic Acids or Pinacol Esters / Kristína Plevová ... [et al.]
  In: Journal of Organic Chemistry. - Roč. 84, č. 11 (2019), s. 7312-7319
 3. ADC Reductions of Imines Using Zirconocene Chloride Hydride / Denisa Vargová ... [et al.]
  In: European Journal of Organic Chemistry [elektronický dokument]. - Roč. 2019, č. 46 (2019), s. 7606-7612 [print]
 4. AFD Pd-katalyzovaná diastereoselektívna priama C–H aktivácia Ugi amínu s arylborónovými kyselinami / Brigita Mudráková, Kristína Plevová, Radovan Šebesta
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 848-853 [print]
 5. AFG Diastereoselective palladium-catalyzed C-H arylation of ferrocenylmetaneamines with arylboronic acids and pinacol esters / Brigita Mudráková, Kristína Plevová, Radovan Šebesta
  In: European Symposium on Organic Chemistry. - ISBN 978-3-9504809-2-4. - Viedeň : Technische Universität Wien, 2019. - S. 104-104
 6. AFH Diastereoselective Synthesis of Planar Chiral Ferrocens via / Kristína Plevová, Brigita Mudráková, Radovan Šebesta
  In: 14th Pannonian International Symposium on Catalysis. - ISBN 978-80-89597-94-9. - Bratislava : Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 2018. - S. 106-106
 7. AFH Alkenes as pro-nucleophiles in copper catalysed additions to aldimines / Ivana Némethová ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 15, č. 1 (2019), s. 93-93