Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ADC Copper-catalyzed conjugate addition of in situ formed alkyl boranes to alpha,beta-unsaturated ketones / Bernard Mravec, Kristína Plevová, Radovan Šebesta
  In: Monatshefte für Chemie. - Roč. 150, č. 2 (2019), s. 295-302
 2. ADC Photoswitching hydrazones based on benzoylpyridine / Bernard Mravec ... [et al.]
  In: Physical Chemistry Chemical Physics. - Roč. 21, č. 44 (2019), s. 24749-24757
 3. AFD BODIHY komplexy-zdroj nových Vis-Vis prepínačov / Bernard Mravec, Marek Cigáň
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 978-983 [online]
 4. AFD Jednoducho modifikovateľné fotochrómne hydrazóny na báze benzoylpyridínu / Bernard Mravec ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 842-847 [print]
 5. AFG ISATIN (Para-Nitrophenyl) hydrazones: insight Vis-Vis photoswitching mechanism (spectral study) / Juraj Filo ... [et al.]
  In: MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019 : book of Abstracts. - ISBN 978-80-86186-97-9. - Praha : Akademie věd České republiky, 2019. - S. 51-51
 6. AFG Easily modulated photochromic hydrazones / Marek Cigáň, Bernard Mravec, Juraj Filo
  In: MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019 : book of Abstracts. - ISBN 978-80-86186-97-9. - Praha : Akademie věd České republiky, 2019. - S. 49-49
 7. AFH Meďou katalyzovaná enantioselektívna konjugovaná adícia alkylboránov / Bernard Mravec, Kristína Plevová, Radovan Šebesta
  In: ChemZi. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 182
 8. AFH BODIHY-komplexy, zdroj nových Vis-Vis prepínačov / Bernard Mravec, Marek Cigáň
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018 [elektronický dokument] : zborník abstraktov : Roč. 10. - ISBN 978-80-972360-2-1. - Banská Bystrica : Občianské združenie Preveda, 2018. - S. [1-1], Art. No. 1754 [online]
 9. AFH Fotochrómne vlastnosti jednoducho modifikovateľných hydrazónov na báze benzoylpyridínov / Bernard Mravec ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2019 [elektronický dokument] : zborník abstraktov : Roč. 11. - ISBN 978-80-972360-4-5. - Bratislava : Občianské združenie Preveda, 2019. - S. [1-1], abstrakt č. 1853 [online]
 10. AFH Effect of sructural modification on photochromic properties of benzoylpyridine based hydrazones / Bernard Mravec ... [et al.]
  In: ChemZi [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. 1 (2019), s. 188-188 [print]