Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ADC Enantioselective Synthesis of 2,3-Dihydrofurocoumarins by Squaramide-Catalyzed Michael Addition/Cyclization of 4-Hydroxycoumarins with beta-Nitrostyrenes / Viktória Modrocká ... [et al.]
  In: Chemistry Select [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 5 (2018), s. 1466-1471 [online]
 2. ADC Bifunctional Amine-Squaramides as Organocatalysts in Michael/Hemiketalization Reactions of beta,gamma-Unsaturated alpha-Ketoesters and alpha,beta-Unsaturated Ketones with 4-Hydroxycoumarins / Viktória Modrocká ... [et al.]
  In: The Journal of Organic Chemistry. - Roč. 83, č. 21 (2018), s. 13111-13120
 3. AFD Enantioselektívna skvaramidmi katalyzov aná Michaelova adícia 4-hydroxykumarínov na beta-nitrostyrény / Viktória Modrocká ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 954-959 [online]
 4. AFD Enantioselektívne organokatalytické reakcie prebiehajúce v environmentálne prijateľnom prostredí / Viktória Modrocká ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 831-836 [print]
 5. AFH Enantioselektívna skvaramidmi katalyzovaná Michaelova adícia 4-hydroxykumarínu na aktivované alkény / Viktória Modrocká, Eva Veverková, Radovan Šebesta
  In: ChemZi. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 178
 6. AFH Syntetické cesty prípravy sulfo analógu oseltamiviru / Viktória Modrocká, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta
  In: ChemZi. - Roč. 15, č. 1 (2019), s. 187-188
 7. AFH Green Synthesis of Warfarin using Bifunctional Squaramide Organocatalysts / Viktória Modrocká ... [et al.]
  In: 14th Pannonian International Symposium on Catalysis. - ISBN 978-80-89597-94-9. - Bratislava : Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 2018. - S. 134-134