Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ADC Synthesis and Photophysical, Electrochemical and Theoretical Study of Thiazole-Annelated Phthalocyanines / Mária Nečedová ... [et al.]
  In: European Journal of Organic Chemistry. - Vol. 32, November (2015), s. 7053-7068
 2. ADC Benzotristhiazole based chromophores for nonlinear optics / Andrea Fülöpová ... [et al.]
  In: Journal of Molecular Structure. - Vol. 1027 (2012), s. 70-80
 3. ADC Synthesis, electrochemical, spectral and DFT study of novel thiazole-annelated subphthalocyanines with inherent chirality / Mária Michalková Nečedová ... [et al.]
  In: Dyes and Pigments. - Vol. 130, July (2016), s. 24-36
 4. ADC Phthalocyanine-triphenylamine dyads: Synthesis, electrochemical, spectral and DFT study / Mária Michalková Nečedová ... [et al.]
  In: Dyes and Pigments. - Vol. 141, June (2017), s. 448-456
 5. ADC Push-pull molecular structures based on angular benzobisthiazolium acceptor: synthesis, photophysical properties and theoretical studies / Alexandra Čibová ... [et al.]
  In: Tetrahedron. - Vol. 71, No. 2 (2015), s. 315-323
 6. ADC Dicationic and monocationic benzobisthiazolium salts as potential NLO chromophores / Alexandra Čibová ... [et al.]
  In: Dyes and Pigments. - Roč. 149 (2018), s. 597-611
 7. ADC Unsymmetrical Benzotristhiazole: A New Electron-Withdrawing Core for Octupolar Chromophores / Andrea Fülöpová ... [et al.]
  In: Journal of Heterocyclic Chemistry. - Vol. 50, No. 3 (2013), s. 563-567
 8. ADC Spectral properties of ionic benzotristhiazole based donor-acceptor NLO-phores in polymer matrices and their one- and two-photon cellular imaging ability / Martin Danko ... [et al.]
  In: Photochemical & Photobiological Sciences. - Vol. 16, No. 12 (2017), s. 1832-1844
 9. ADD Conjugated push-pull salts derived from linear benzobisthiazole: preparation and optical properties / Alexandra Čibová ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Vol. 67, No. 1 (2013), s. 110-116
 10. AEF Čo sa skrýva za nelineárnymi optickými vlastnosťami látok? / Andrea Fülöpová
  In: Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie. - ISBN 978-80-223-2749-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 62-67
 11. AEG Benzotristiazol - nová štruktúrna doména pre zlúčeniny s nelineárno optickou odozvou / Andrea Fülöpová, Pavol Zahradník, Ivica Sigmundová
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 103, č. 5 (2009), s. 435
 12. AFD Syntéza a spektrálne vlastnosti benzobistiazolových solí s potenciálnymi nelineárno-optickými vlastnosťami / Alexandra Čibová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 917-921 [CD-ROM]
 13. AFD Deriváty benzotristiazolu s potenciálnou kubickou nelineárno optickou odozvou / Andrea Fülöpová, Pavol Záhradník, Ivica Sigmundová
  In: Študentská vedecká konferencia 2009. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2639-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 825-829
 14. AFD Deriváty benzotristiazolu - molekuly s potenciálnymi nelineárnooptickými vlastnosťami tretieho poriadku / Andrea Fülöpová, Pavol Zahradník, Ivica Sigmundová
  In: Študentská vedecká konferencia 2010. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2819-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 800-804
 15. AFL Synthetic procedures leading to benzotrishiazole derivates / Andrea Fülöpová, Ivica Sigmundová
  In: 10 More Years of Chirality in Chemistry and Medicinal Chemistry. - ISBN 978-80-227-2955-0. - Bratislava : STU, 2008. - S. 57
 16. AFL New benzotristhiazole derivatives as compounds for nonlinear optics / Andrea Fülöpová, Ivica Sigmundová, Pavol Zahradník
  In: Advances in Organic Chemistry. - Bratislava : PRIF UK, 2010. - S. 69
 17. GII Chemický experiment - nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie : seminár 14/2009. / Katarína Gáplovská ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2009