Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

  1. AFD Optimalizácia katalyzátora deracemizačnej Suzukiho reakcie binaftalénového substrátu / Filip Bulko, Ivana Némethová, Martin Putala
    In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 648-653 [print]
  2. AFH Suzukiho reakcia s deracemizáciou binaftalénového substrátu / Filip Bulko, Martin Putala
    In: ChemZi [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. 1 (2019), s. 176-177 [print]