Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

PhD. Students

Mgr. Zuzana Goneková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
PhD Student (1.dJXR, daily)

RNDr. Andrea Hamárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
PhD Student (3.dJXR, daily)
Publications

RNDr. Bianka Horváthová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
PhD Student (5.dJXR/x, external)
Telephone
02/602 96 246
Room
CH1-245
Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
asistent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 246
Room
CH1-245
Publications

RNDr. Veronika Silliková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
PhD Student (3.dJXR, daily)
Publications

Mgr. Dominika Tatarová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
PhD Student (3.dJXR, daily)
Publications

RNDr. Sabína Zvachová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
PhD Student (4.dJXR, daily)
Publications