Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

STAFF

Mgr. Katarína Benediková

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (2.dBIX, daily)

RNDr. Ingrid Bhatia, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent
Publications

Anna Blahová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
lab.-technický pracovník
Telephone
548
Room
ch1-216

Mgr. Pavol Boďo

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (4.dBIX_CEM, daily)
E-mail

PharmDr. Mahdi Bozorgnia

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (2.dBIX_BMC, daily)

Mgr. Filip Brázdovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
výskumný pracovník
Publications

Mgr. Barbora Bučková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
lektor

Mgr. Andrea Cillingová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
výskumný pracovník
Telephone
02/602 96 507
Room
CH1-204
Publications

Mgr. Ulrika Duľová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (2.dBIX_CEM, daily)

Mgr. Ivana Ďurišová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (3.dBIX_CBV, daily)