Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. AAB Analytické separačné metódy na analýzu a charakterizovanie humínových a im podobných látok / Milan Hutta ... [et al.]
  Bratislava : KARTPRINT, 2010
 2. ACB Vizualizácia laboratória I [elektronický zdroj] / Radoslav Halko, Milan Hutta
  Bratislava : OMEGA INFO, 2010
 3. ADC Determination of benzimidazole fungicides in soil samples using microwave-assisted micellar extraction and liquid chromatography with fluorescence detection / Radoslav Halko ... [et al.]
  In: Journal of AOAC International. - Vol. 89, No. 5 (2006), s. 1403-1409
 4. ADC Speciation analysis of chromium in water samples using nanometer zirconium dioxide and direct ultrasonic slurry sampling with electrothermal atomic absorption spectrometry / Simona Procházková, Katarína Kriegerová ... [et al.]
  In: International Journal of Environmental Analytical Chemistry. - Roč. 99, č. 2 (2019), s. 157-171
 5. ADC Recent advances in the application of nanoparticles in cloud point extraction / Kiril B. Gavazov ... [et al.]
  In: Journal of Molecular Liquids. - č. 281 (2019), s. 93-99
 6. ADC Speciation and determination of mercurials by high-performance liquid chromatography methods / Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 94, No. 5 (2000), s. 292-298
 7. ADC Flow-injection sample preconcentration for ion-pair chromatography of trace metals in waters / Ewa Pobozy ... [et al.]
  In: Water Research. - Vol. 37, No. 9 (2003), s. 2019-2026
 8. ADC Identification of Natural Dyestuff in Archeological Coptic Textiles by HPLC with Fluorescence Detection / Izabella Surowiec ... [et al.]
  In: Analytical Letters. - Vol. 36, No. 6 (2003), s. 1211-1229
 9. ADC Determination of Benzimidazole Fungicides by HPLC with Fluorescence Detection after Micellar Extraction / Radoslav Halko ... [et al.]
  In: Chromatographia. - Vol. 60, No. 3-4 (2004), s. 151-156
 10. ADC Micellar extraction of organophosphorus pesticides and their determination by liquid chromatography / C. Padrón Sanz ... [et al.]
  In: Analytica Chimica Acta. - Vol. 524, No. 1-2 (2004), s. 265-270
 11. ADC Extrakcia podporená mikrovlnovým žiarením a jej využitie pri analýze pevných vzoriek / Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 101, No. 8 (2007), s. 649-656
 12. ADC Retention Characteristics of Acetochlor in Soils Collected from Different Depths in Relation to Soil Properties (Zitny ostrov Area, SW Slovakia) / Veronika Tatarková, Edgar Hiller, Radoslav Halko
  In: Soil and Water Research. - Vol. 9, No. 2 (2014), s. 58-65
 13. ADC Determination of Copper in Human Urine by Cloud Point Extraction and Flame Atomic Absorption Spectrometry / Simona Procházková, Radoslav Halko
  In: Analytical Letters. - Vol. 49, No. 11 (2016), s. 1656-1668
 14. ADC Separation of mercury(II), methylmercury and phenylmercury by micellar high-performance liquid chromatography on short columns / Milan Hutta, Svetlana Megová, Radoslav Halko
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 228, No. 1-2 (1998), s. 159-163
 15. ADC Combination of microwave assisted micellar extraction and liquid chromatography for the determination of organophosphorous pesticides in soil samples / Carolina Padrón Sanz ... [et al.]
  In: Journal of Chromatography A. - Vol. 1078, No. 1-2 (2005), s. 13-21
 16. ADC Cloud point extraction and high-performance liquid chromatographic determination of selected herbicides / Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: Fresenius Environmental Bulletin. - Vol. 11, No. 1 (2002), s. 22-26
 17. ADC Study of high-performance liquid chromatographic separation of selected herbicides by hydro-methanolic and micellar liquid chromatography using Genapol X-080 non-ionic surfactant as mobile phase constituent / Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: Analytica Chimica Acta. - Vol. 466, No. 2 (2002), s. 325-333
 18. ADC Separation and determination of amygdalin and unnatural neoamygdalin in natural food supplements by HPLC-DAD / Iveta Boháčová ... [et al.]
  In: Food additives and contaminants. - Roč. 36, č. 10 (2019), s. 1445-1452
 19. ADC Reversed phase liquid chromatography trace analysis of pesticides in soil by on-column sample pumping large volume injection and UV detection / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Journal of Separation Science. - Vol. 32, No. 12 (2009), s. 2034-2042
 20. ADC Determination of Copper in Human Urine by RP-LC After Pre-column Derivatization with Neocuproine and Use of Monolithic Column / Radoslav Halko ... [et al.]
  In: Chromatographia. - Vol. 77, No. 15-16, Sp. Iss. (2014), s. 1019-1025
 21. ADC Single-Run Separation and Determination of Aliphatic and Aromatic Carboxylic Acids in Wine and Human Urine Samples by Ion-Exclusion Chromatography / Radoslav Halko, Iveta Hukelová
  In: Chromatographia. - Vol. 77, No. 15-16, Sp. Iss. (2014), s. 1037-1046
 22. ADC Slurry Sampling in Atomic Spectrometry / Katarína Chovancová, Simona Procházková, Radoslav Halko
  In: Chemické listy. - Roč. 113, č. 10 (2019), s. 574-580
 23. ADC The effects of temperature and mobile phase on the retention of aliphatic carboxylic acids in hydrophilic interaction chromatography on zwitterionic stationary phases / Iveta Boháčová, Radoslav Halko, Pavel Jandera
  In: Journal of Separation Science. - Vol. 39, No. 24 (2016), s. 4732-4739
 24. ADC Some theoretical and practical aspects in the separation of humic substances by combined liquid chromatography methods / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Journal of Chromatography A. - Vol. 1218, No. 46, Spec. Iss. (2011), s. 8946-8957
 25. ADC Prehľad využitia neiónových tenzidov pri úprave vzoriek pre environmentálnu analýzu organických polutantov / Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 94, No. 11 (2000), s. 990-993
 26. ADC Application of Metal Ion Affinity Chromatography in Analysis of Environmental Samples / Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 106, No. 5 (2012), s. 357-364
 27. ADC Colchicine Extract Suicidal Lethal Poisoning Confirmation Using High-Resolution Accurate Mass Spectrometry: A Case Study / Ľudovít Schreiber ... [et al.]
  In: Journal of Forensic Sciences. - Roč. 64, č. 4 (2019), s. 1274-1280
 28. ADC Fast ultra-high-performance liquid chromatography with diode array and mass spectrometry method for determination of tadalafil drug substance and its impurities / Ľudovít Schreiber, Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: Biomedical Chromatography. - Vol. 31, No. 12 (2017), Art. No. E4020 [8 s.]
 29. ADC Determination of Aliphatic and Aromatic Carboxylic Acids in Different Samples by Ion-Exclusion Chromatography / Iveta Hukelová, Ľudovít Schreiber, Radoslav Halko
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 107, Suppl. 3, Sp. Iss. SI (2013), s. S378-S380
 30. ADC Determination of Organic Acids in Complex Samples by using UV and MS/MS Detection With/Without HPLC Separation / Ľudovít Schreiber, Iveta Hukelová, Radoslav Halko
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 107, Suppl. 3, Sp. Iss. SI (2013), s. S322-S323
 31. ADC Optimization of a New Cloud Point Extraction Procedure for Determination of Trace Amounts of Copper in Human Urine / Simona Procházková, Lenka Okenicová, Radoslav Halko
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 107, Suppl. 3, Sp. Iss. SI (2013), s. S425-S427
 32. ADC Možnosti kombinácie metód kvapalinovej chromatografie a atómovej spektrometrie na špeciáciu prvkov / Radoslav Halko, Tibor Neuročný, Milan Hutta
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 104, No. 4 (2010), s. 223-231
 33. ADC Environmental analysis based on luminescence in organized supramolecular systems / Jose Juan Santana Rodríguez ... [et al.]
  In: Analytical and Bioanalytical Chemistry. - Vol. 385, No. 3 (2006), s. 525-545
 34. ADC Iónovo-vylučovacia chromatografia / Iveta Boháčová, Andrea Nagyová, Radoslav Halko
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 110, No. 9 (2016), s. 616-624
 35. ADC New approach to large-volume injection in reversed-phase high performance liquid chromatography: determination of atrazine and hydroxyatrazine in soil samples / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Journal of Separation Science. - Vol. 29, No. 13 (2006), s. 1977-1987
 36. ADD Study of the binding sites in the biomass of Aspergillus niger wild-type strains by FTIR spectroscopy / Katarína Gaplovská ... [et al.]
  In: Chemical Papers. - Roč. 72, č. 9 (2018), s. 2283-2288
 37. ADE Utilization of immobilized aluminium (III) metal ion affinity chromatography for analysis of Humic acid / Radoslav Halko, Tibor Neuročný, Milan Hutta
  In: Polish Journal of Soil Science. - Vol. 42, No. 2 (2009), s. 149-157
 38. ADF Separácia alifatických karboxylových kyselín využitím hydrofilne-interakčnej chromatografie / Iveta Boháčová, Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 11-16
 39. ADF Špeciačná analýza chrómu s využitím nanosorbentu a techniky dávkovania jemnej suspsenzie v atómovej absorpčnej spektrometrii s elektrotermickou atomizáciou / Katarína Kriegerová, Radoslav Halko, Simona Procházková
  In: Spravodaj Slovenskej spektroskopickej spoločnosti. - Roč. 25, č. 1 (2018), s. 8-11
 40. ADF Stanovenie platinových cytostatík metódami kvapalinovej chromatografie / Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 3, č. 4 (2015), s. 94-102
 41. ADF Analytické metódy na stanovenie medi v ľudskom moči / Simona Procházková, Peter Božek, Radoslav Halko
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 2, č. 4 (2014), s. 35-41
 42. ADF Analýza prírodných výživových doplnkov obsahujúcich kyanogénny glykozid amygdalín / Iveta Boháčová, Andrej Oravec, Radoslav Halko
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 2, č. 4 (2014), s. 1-7
 43. ADF Separácia purínov hydrofílne interakčnou chromatografiou / Ľudovít Schreiber ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 2, č. 4 (2014), s. 30-34
 44. ADF Optimalizácia postupu extrakcie tuhou fázou na stanovenie kobaltu a niklu s využitím techniky dávkovania jemnej suspenzie a atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou / Katarína Kriegerová ... [et al.]
  In: Spravodaj Slovenskej spektroskopickej spoločnosti. - Roč. 26, č. 1 (2019), s. 15-19
 45. ADF Stanovenie ortuti v tuhých vzorkách atómovou absorpčnou spektrometriou s technikou studených pár / Jozef Tuček, Simona Procházková, Radoslav Halko
  In: Spravodaj Slovenskej spektroskopickej spoločnosti. - Roč. 26, č. 1 (2019), s. 11-15
 46. AFB Liquid chromatography under extreme separation conditions - what can be achieved? / Milan Hutta ... [et al.]
  In: 20th International Conference Analytical Methods and Human Health [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-5-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 32-33 [CD-ROM]
 47. AFC Determination of copper in human urine by liqiud chromatography with spectrophotometric detection with used monolith column / Simona Čurmová ... [et al.]
  In: CECE 2012. 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. - ISBN 978-80-904959-1-3. - Brno : Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2012. - S. 242-247
 48. AFC Determination of aliphatic carboxylic acids in partially fermented grape must / Andrea Nagyová, Radoslav Halko
  In: CECE 2014 : 11th International Interdisciplinary Conference on Bioanalysist [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-904959-2-0. - Brno : Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2014. - S. 336-339 [online]
 49. AFC ZIC®-hydrophilic interaction chromatography separation of purine and purine bases / Silvia Carballo Marrero ... [et al.]
  In: CECE 2014 : 11th International Interdisciplinary Conference on Bioanalysist [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-904959-2-0. - Brno : Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2014. - S. 364-367 [online]
 50. AFC Influence of chromatographic parameters on hydrophilic interaction chromatography separation of aliphatic acids on zwitterionic stationary phase / Iveta Hukelová, Pavel Jandera, Radoslav Halko
  In: CECE 2014 : 11th International Interdisciplinary Conference on Bioanalysist [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-904959-2-0. - Brno : Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2014. - S. 255-258 [online]
 51. AFD Extrakcia iónov ťažkých kovov z vodných vzoriek použitím extrakcie s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov pred ich stanovením AAS / R. Halko, E. Nagyová, L. Macháčková
  In: Nové analytické metódy v chémii vody. - ISBN 978-80-89062-55-3. - Bratislava : SVS, 2008. - S. 189-198
 52. AFD Stanovenie platiny v mestských pôdach metódou indukčne viazanej plazmy s optickou emisnou spektrometriou / Andrea Kasmanová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 773-778 [print]
 53. AFD Sorpcia a desorpcia acetochlóru v pôdach Žitného ostrova / Edgar Hiller, Veronika Tatarková, Radoslav Haľko
  In: Geochémia 2012. - ISBN 978-80-89343-72-0. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2012. - S. 43-46
 54. AFD Spektrofotometrické štúdium stanovenia medi v ľudskom moči metódou kvapalinovej chromatografie / Simona Čurmová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 822-827 [CD-ROM]
 55. AFD Využitie extrakcie teploty zákalu micelárnych roztokov na stanovenie stopových koncentrácií medi v ľudskom moči metódou atómovej absorpčnej spektrometrie s plameňovou atomizáciou / Simona Čurmová, Radoslav Halko, Ivana Petríková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 950-955 [CD-ROM]
 56. AFD Štúdium separácie alifatických a aromatických kyselín v jednom behu metódou kvapalinovej chromatografie / Iveta Hukelová, Radoslav Halko
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 1032-1037 [CD-ROM]
 57. AFD Zdravie, humínové látky a metódy kvapalinovej chromatografie očami analytického chemika / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-1-7. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2013. - S. 38-41 [CD-ROM]
 58. AFD Je iónovo-vylučovacia chromatografia vhodnou metódou na stanovenie alifatických a aromatických kyselín v reálnych vzorkách? / Radoslav Halko, Iveta Hukelová
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-1-7. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2013. - S. 32-37 [CD-ROM]
 59. AFD Stanovenie stopových koncentrácii medi v biologických vzorkách atómovou absorpčnou spektrometriou s plameňovou atomizáciou po extrakcii s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov / Simona Čurmová, Lenka Okenicová, Radoslav Halko
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-1-7. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2013. - S. 127-132 [CD-ROM]
 60. AFD Priame stanovenie medi v ľudskom moči metódou elektrotermickej atómovej absorpčnej spektrometrie: štúdium chemických modifikátorov / Lenka Okenicová ... [et al.]
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-1-7. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2013. - S. 193-197 [CD-ROM]
 61. AFD Stanovenie amygdalínu vo výživovom doplnku metódou kvapalinovej chromatografie / Andrej Oravec, Radoslav Halko
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1078-1083 [CD-ROM]
 62. AFD Spojenie extrakcie s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov s metódou atómovej absorpčnej spektrometrie pri stanovení medi u pacientov s Wilsonovou chorobou / Simona Procházková, Peter Božek, Radoslav Halko
  In: 20th International Conference Analytical Methods and Human Health [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-5-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 80-85 [CD-ROM]
 63. AFD Problémy separácie purínov kvapalinovou chromatografiou / Radoslav Halko, Ľudovít Schreiber, Simona Procházková
  In: 20th International Conference Analytical Methods and Human Health [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-5-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 153-158 [CD-ROM]
 64. AFD Separácia a stanovenie epimérov amygdalínu v prírodných výživových doplnkoch vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou / Iveta Boháčová, Radoslav Halko
  In: 20th International Conference Analytical Methods and Human Health [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-5-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 133-138 [CD-ROM]
 65. AFD Vývoj novej HPLC metódy pre stanovenie železa v moči / Andrea Nagyová, Peter Božek, Radoslav Halko
  In: 20th International Conference Analytical Methods and Human Health [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-5-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 192-197 [CD-ROM]
 66. AFD Je IMAC metóda vhodná na frakcionáciu humínových látok? / Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 104, Special No. 16 (2010), s. s411-s414 [CD-ROM]
 67. AFD Prečo sú huminové látky zaujímavé aj pre analytického chemika ? / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 104, Special No. 16 (2010), s. s421-s423 [CD-ROM]
 68. AFD Charakterizácia humínových látok metódou IMAC / Katarína Krčová, Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 932-937 [CD-ROM]
 69. AFD Využitie afinitnej chromatografie na imobilizovaných iónoch kovu na analýzu vzoriek životného prostredia / Katarína Kriegerová, Simona Procházková, Radoslav Halko
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1012-1017 [CD-ROM]
 70. AFD Štúdium stanovenia alifatických karboxylových kyselín vo vínach iónovo-vylučovacou chromatografiou / Andrea Nagyová, Iveta Hukelová, Radoslav Halko
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1060-1065 [CD-ROM]
 71. AFD Využitie nanosorbentu oxidu titaničitého na koncentrovanie kobaltu pred jeho stanovením metódou SS-ETAAS / Michaela Bačová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 764-770 [online]
 72. AFD Štúdium možnosti využitia Afinitnej chromatografie s imobilizovanými iónmi kovu na frakcionáciu humínových látok / Radoslav Halko ... [et al.]
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-969435-7-9. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2010. - S. 106-109
 73. AFD Stanovenie a špeciácia chrómu s využitím nanosorbentu a atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou / Katarína Kriegerová, Simona Procházková, Radoslav Halko
  In: Študentská vedecká konferencia Prif UK 2017 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 990-995 [online]
 74. AFD Stanovenie vybraných prvkov vo vzorkách čaju metódami atómovej absorpčnej spektrometrie / Kinga Csányiová, Andrea Nagyová, Radoslav Halko
  In: Študentská vedecká konferencia Prif UK 2017 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 899-904 [online]
 75. AFD Humínové látky - analyty a inerferenty chemickej analýzy významných skupín látok / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 106, Special Issue (2012), s. s184-s187 [CD-ROM]
 76. AFE Artificial neural networks in spectroscopy applications / C. P. Suárez Araujo ... [et al.]
  In: 3. Congreso Ibérico de Espectroscopía : 19. Reunión Nacional de Espectroscopía. - ISBN 84-688-6810-8. - Las Palmas : Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2004. - S. 22
 77. AFE High performance liquid chromatography trace analysis of environmental pollutants in soil and water by large volume injection methods / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Advances in Chromatography and Electrophoresis 2007 and Chiranal 2007. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. L 29
 78. AFE Combinations of liquid chromatography and electroseparation methods for analysis of ionogenic compounds in complex mixtures / Milan Hutta ... [et al.]
  In: 7 Konferencja Chromatograficzna. Chromatografia i techniki pokrewne a zdrowie człowieka. - Białymstok : Akademia Medyczna, 2006. - S. 41
 79. AFF Selektivita v chemickej analýze / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Letná škola HPLC 2011. - ISBN 978-80-227-3526-1. - Bratislava : STU, 2011. - S. 108-116
 80. AFF Kvapalinová chromatografia, humínové látky a zdravie / Milan Huta ... [et al.]
  In: Analytical Methods and Human Health (CD ROM). - Bratislava : STU, 2008. - Nestr. [2 s.]
 81. AFF HPLC Analysis of Chiral Pesticides in Environmental Samples / Milan Hutta ...[et al.]
  In: 10 More Years of Chirality in Chemistry and Medicinal Chemistry. - ISBN 978-80-227-2955-0. - Bratislava : STU, 2008. - S. 13-15
 82. AFG Ultra fast HPLC method for tadalafil according to ph.eur. validation criteria and identification of impurities using accurate mass MS / Ľudovít Schreiber ... [et al.]
  In: CECE 2012. 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. - ISBN 978-80-904959-1-3. - Brno : Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2012. - S. 76
 83. AFG Validation of liquid chromatography method for determination of amygdalin in natural food supplements / Iveta Boháčová, Radoslav Halko
  In: Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2016. - ISBN 978-80-244-4961-6. - Olomouc : Palacký University, 2016. - S. 106-107
 84. AFG Cloud point extraction and micellar liquid chromatography using Genapol X-080 non-ionic surfactant for analysis of selected herbicides in water samples / Radoslav Halko, Milan Hutta, Róbert Góra
  In: Pokroky v chromatografii a elektroforéze. - ISBN 80-86238-24-5. - Olomouc : Alga Press, 2002. - S. 59
 85. AFG Ion-exclusion chromatography for simultaneous determination of aliphatic and aromatic acids in human urine and white wine samples / Iveta Hukelová, Radoslav Halko
  In: Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2014. - ISBN 978-80-244-3950-1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 127-128
 86. AFG Two analytical methods for determination of trace amount of copper in human urine / Radoslav Halko ... [et al.]
  In: Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2014. - ISBN 978-80-244-3950-1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 115-117
 87. AFG Humic substances as interferences of active pharmaceutical ingredients in environmental samples analyzed by HPLC methods / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2014. - ISBN 978-80-244-3950-1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 71-72
 88. AFG Extraction and pre-concentracion of pesticides in environmental samples using micellar systems before RP-HPLC determination / Radoslav Halko
  In: CEEPUS Summer School on Theoretical background of Capillary Electromigration Methods in Bioanalysis. - Prague : Charles University, 2005. - S. 24
 89. AFG Large-volume injection RP-HPLC analysis of chiral pesticides directly extracted from Slovak soils / Ivan Rybár ... [et al.]
  In: 11th International Symposium on Separation Sciences. - ISBN 80-7194-771-7. - Pardubice : ČCHS, 2005. - S. 195
 90. AFG Microwave-assisted micellar extraction and cloud-point extraction of benzimidazole fungicides in environmental samples / Radoslav Halko ... [et al.]
  In: 11th International Symposium on Separation Sciences. - ISBN 80-7194-771-7. - Parubice : ČCHS, 2005. - S. 201
 91. AFG Analysis of soil humic acids using off-line combination of two-dimensional liquid chromatography methods IMAC and RP-HPLC / Róbert Góra ... [et al.]
  In: Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment. - ISBN 978-83-928986-5-8. - Gdansk : University of Technology, 2010. - S. 826
 92. AFG Recent state and possibilities of characterization and determination of operationally defined analytes in natural samples by high-performance liquid chromatography - tandem multidetection methods / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2016. - ISBN 978-80-244-4961-6. - Olomouc : Palacký University, 2016. - S. 64-65
 93. AFG A green method using a micellar system for determination of copper in biological samples / Simona Procházková, Radoslav Halko, Lenka Okenicová
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 108, č. 8 (2014), s. 775
 94. AFG Analysis of Natural Products for Cancer Prevention by Reverse-Phase Liquid Chromatography / Radoslav Halko, Andrej Oravec
  In: 20th International Symposium on Separation Sciences. - ISBN 978-80-7395-777-3. - Pardubice : Radanal, 2014. - S. 169
 95. AFG Separation of organic acids on different polar stationary phases by hydrophilic interaction chrommatography / Iveta Hukelová, Radoslav Halko, Pavel Jandera
  In: 20th International Symposium on Separation Sciences. - ISBN 978-80-7395-777-3. - Pardubice : Radanal, 2014. - S. 73
 96. AFG Application of multidimensional chromatographic Method using combination of IMAC, SEC and RP-HPLC for characterization of soil humic substances / Róber Góra ... [et al.]
  In: HPLC 2011. - Budapest : Hungarian Society for Separation Science, 2011. - S. P1-G-201-MO
 97. AFG Combination of advanced HPLC methods for characterization and analysis of of humic substances as analytes and interferents of pesticides analysis / Milan Hutta ... [et al.]
  In: The 7th International Conference on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications. IMA 2011. - [S.l.] : [s.n], 2011. - S. OP57
 98. AFG Development of RP-HPLC method for determination of selected group of pesticides in soils / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Teaching and Learning Modern Separation and Bioanalytical Methods. - Pécs : Universitas Quinqueecclesiensis, 2000. - S. 9
 99. AFG L07 Humic substances - analytes and interferents of chemical analysis / Milan Hutta ... [et al.]
  In: 11th International Nutrition and Diagnostics Conference. - ISBN 978-80-7395-378-2. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. - S. 16
 100. AFG Development and Validation of UHPLC method for the detection and quantification of erectile dysfunction drugs / Ludovít Schreiber ... [et al.]
  In: Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2012. - ISBN 978-80-244-3115-4. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. - S. 196
 101. AFG Analytical background to our interest in humic substances / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2012. - ISBN 978-80-244-3115-4. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. - S. 42-43
 102. AFG Determination of iron in human urine by liquid chromatography with spectrophotometric detection / Andrea Nagyová, Radoslav Halko
  In: Book of abstracts 21st International Symposium on Separation Sciences. - ISBN 978-961-6104-28-9. - Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2015. - S. 147
 103. AFG Development of liquid chromatography methods for separation and determination of D-amygdalin and L-amygdalin in natural food nutritional supplements / Iveta Boháčová, Radoslav Halko
  In: Book of abstracts 21st International Symposium on Separation Sciences. - ISBN 978-961-6104-28-9. - Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2015. - S. 138
 104. AFG Separation and determination of carboxylic acids in wine and human urine samples by ion-exclusion chromatography / Radoslav Halko, Iveta Hukelová
  In: New Achievements in Chromatography. - ISBN 978-953-6470-64-8. - Zagreb : Croatian Society of Chemical Engineers, 2013. - S. 95
 105. AFG The analytical use of neocuproine for determination of copper in human urine / Simona Čurmová, Lenka Okenicová, Radoslav Halko
  In: New Achievements in Chromatography. - ISBN 978-953-6470-64-8. - Zagreb : Croatian Society of Chemical Engineers, 2013. - S. 108
 106. AFG The Utilization of Liquid Chromatography for Determination of Iron in Human Urine / Andrea Nagyová, Peter Božek, Radoslav Halko
  In: 10th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods. - ISBN 978-615-5270-18-5. - Pécs : Hungarian Society for Separation Sciences, 2015. - S. 135
 107. AFH Využitie techniky dávkovania jemnej suspenzie s atómovou absorpčnou spektrometriou s elektrotermickou atomizáciou na stanovenie a špeciáciu chrómu z vodných vzoriek / Simona Procházková, Katarína Kriegerová, Radoslav Halko
  In: ChemZi. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 143
 108. AFH Súčasný stav a možnosti využitia preparatívnej HPLC biologických vzoriek / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. A9-A10
 109. AFH Výskyt a stanovenie platiny a jej zlúčenín v mestskom prostredí / Radoslav Halko ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. A8-A9
 110. AFH Stanovenie vybraných ťažkých kovov vo vodných vzorkách / Katarína Chovancová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. A17-A17
 111. AFH Separácia karboxalových kyselín metódami kvapalinovej chromatografie / Iveta Boháčová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. A4-A5
 112. AFH Use high resolution accurate mass spectrometry for determination of colchicine extract suicidal lethal poisoning confirmation / Ľudovít Schreiber ... [et al.]
  In: 24th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) and 21st International Conference Analytical Methods and Human Health (AMHH 2018) : book of abstracts. - ISBN 978-80-971179-8-6. - Bratislava : Katedra analytickej chémie, 2018. - S. 105-105
 113. AFH Determination of cobalt using nanosorbent and slurry sampling with electrothermal atomic absorption spectrometry in water samples / Katarína Chovancová ... [et al.]
  In: 24th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) and 21st International Conference Analytical Methods and Human Health (AMHH 2018) : book of abstracts. - ISBN 978-80-971179-8-6. - Bratislava : Katedra analytickej chémie, 2018. - S. 164-164
 114. AFH Stanovenie medi v ľudskom moči kvapalinovou chromatografiou s využitím predkolónovej derivatizácie s neokuproínom / Simona Čurmová ... [et al.]
  In: 14. študentská vedecká konferencia. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-3822-4. - Bratislava : STU, 2012. - S. 57-58 [CD-ROM]
 115. AFH Vývoj reverzno-fázovej vysokoúčinnej kvapalinovo chromatografickej metódy s použitím predkolónovej derivatizácie na analýzu vzoriek ľudského moču / Simona Čurmová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-4-0. - Banská Bystrica : Preveda, 2013. - S. 75 [CD-ROM]
 116. AFH Possibilities in metabolites identification using high resolution mass spectrometry / Ľudovít Schreiber, Radoslav Halko
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-1-7. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2013. - S. 90 [CD-ROM]
 117. AFH Využitie neiónového tenzidu tritonu X-114 na extrakciu a skoncentrovanie stopových množstiev medi / Simona Čurmová, Lenka Okenicová, Radoslav Halko
  In: ChemZi. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 139-140
 118. AFH Large volume injection in ultratrace analysis by high performance liquid chromatography methods / Milan Hutta ... [et al.]
  In: 13th International Symposium on Separation Sciences and 13th Advances and Applications of Chromatography in Industry (CD ROM). - ISBN 978-80-227-2698-6. - Bratislava : UK, 2007. - nestr. [1 s.]
 119. AFH Stanovenie organických kyselín vo vzorkách vín kvapalinovou chromatografiou / Iveta Hukelová, Andrea Nagyová, Radoslav Halko
  In: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-227-4169-9. - Bratislava : STU, 2014. - S. 104
 120. AFH Možnosti kombinácie kvapalinovej chromatografie s atómovými spektrálnymi detekčnými technikami / Simona Procházková, Radoslav Halko
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-6-4. - Bratislava : Preveda, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 121. AFH Urinary Cooper Determination by Reversed Phase Liquid Chromatography and/or Flame Atomic Absorption Spectrometry / Simona Procházková, Radoslav Halko, Lenka Okenicová
  In: 14th International Symposium and Summer School on Bioanalysis. - ISBN 978-80-971179-3-1. - Bratislava : Slovak Vacuum Society, 2014. - S. 81
 122. AFH Determination of Trace Amounts of Copper by Phenanthroline Derivate Reagents and Use of Monolithic Column / Simona Procházková, Radoslav Halko, Michael Murkovic
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Bratislava : Preveda, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 123. AFH "Vitamín" B17 a analytická chémia / Radoslav Halko, Iveta Boháčová, Andrea Nagyová
  In: 20th International Conference Analytical Methods and Human Health [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-5-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 98 [CD-ROM]
 124. AFH Analytical applications of phenanthroline derivate reagents / Simona Procházková, Michael Murkovic, Radoslav Halko
  In: 20th International Conference Analytical Methods and Human Health [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-5-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 258 [CD-ROM]
 125. AFH Separation and determination of aliphatic acids in wine samples / Andrea Nagyová, Radoslav Halko, Iveta Boháčová
  In: 20th International Conference Analytical Methods and Human Health [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-5-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 244 [CD-ROM]
 126. AFH Separácia alifatických kyselín pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie / Iveta Boháčová, Radoslav Halko, Pavel Jandera
  In: 20th International Conference Analytical Methods and Human Health [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-5-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 211 [CD-ROM]
 127. AFH Využitie techniky dávkovania jemnej suspenzie na stanovenie kovov v environmentálnych a biologických vzorkách / Simona Procházková, Katarína Chovancová, Radoslav Halko
  In: ChemZi [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. 1 (2019), s. 144-144 [print]
 128. AFH Využitie nanosorbentov na extrakciu a koncentrovanie toxických prvkov vo vodných vzorkách / Katarína Chovancová, Radoslav Halko, Simona Procházková
  In: ChemZi [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. 1 (2019), s. 140-141 [print]
 129. AFH Využitie hydrofilne interakčnej chromatografie na separáciu purínov / Andrea Nagyová, Simona Procházková, Radoslav Halko
  In: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-227-4556-7. - Bratislava : STU, 2016. - S. 154
 130. AFH Elučné správanie alifatických kyselín na zwiteriónových stacionárnych fázach v hydrofilne interakčnej chromatografii / Iveta Boháčová, Radoslav Halko, Pavel Jandera
  In: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-227-4556-7. - Bratislava : STU, 2016. - S. 112-113
 131. AFH Špeciácia a stanovenie stopových koncentrácií chrómu vovodách metódou ETAAS s využitím SPE a NANO častíc oxidu zirkoničitého / Simona Procházková, Mária Žemberyová, Radoslav Halko
  In: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-227-4556-7. - Bratislava : STU, 2016. - S. 167-168
 132. AFH Súčasný stav a možnosti charakterizovania a stanovenia operačne definovaných analytov v reálnych vzorkách metódami vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s tandemovou multidetekciou / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-227-4556-7. - Bratislava : STU, 2016. - S. 35-36
 133. AFH Možnosti prepojenia metód kvapalinovej chromatografie a atómovej spektrometrie / Radoslav Halko ... [et al.]
  In: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-227-4556-7. - Bratislava : STU, 2016. - S. 31
 134. AFH Effects of the Chromatographic Parameters on Separation of the Organic acids by Ion-exclusion Liquid Chromatography / Iveta Hukelová, Radoslav Halko
  In: 14th International Symposium and Summer School on Bioanalysis. - ISBN 978-80-971179-3-1. - Bratislava : Slovak Vacuum Society, 2014. - S. 53
 135. AFH Extreme Separation Conditions in High-Performance Liquid Chromatography - Why and When is It Needed / Milan Hutta ... [et al.]
  In: 14th International Symposium and Summer School on Bioanalysis. - ISBN 978-80-971179-3-1. - Bratislava : Slovak Vacuum Society, 2014. - S. L28
 136. AFH Separácia konštitučných izomérov (S)(R)-mandelonitril-B-D-genciobiozidu a ich stanovenie v prírodných výživových doplnkoch pomocou HPLC / I. Boháčová, R. Halko
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A7-A8
 137. AFH Využitie kvapalinovej chromatografie pri sledovanie obsahu železa v ľudskom moči / A. Nagyová, P. Božek, R. Halko
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A27-A28
 138. AFH Vývoj novej, citlivej a selektívnej analytickej techniky na stanovenie katiónov medi vo vzorkách ľudského moču / S. Procházková, R. Halko, P. Božek
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A30
 139. AFH Analýza vzoriek životného prostredia afinitnou chromatografiou na imobilizovaných iónoch kovu / Radoslav Halko
  In: ChemZi. - Roč. 7, č. 13 (2011), s. 84-85
 140. AFH Vývoj rýchlych analytických metód na stanovenie medi u pacientov trpiacich Wilsonovou chorobou / Simona Procházková, Peter Božek, Radoslav Halko
  In: ChemZi. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 118-119
 141. AFH Analytické využitie extrakcie s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov / Radoslav Halko
  In: Analytical Methods and Human Health (CD-ROM). - Bratislava : STU, 2008. - Nestr. [1 s.]
 142. AFH Analýza iónogénnych zlúčenín v zložitých zmesiach kombináciou metód kvapalinovej chromatografie a elektroseparačných metód / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Chromatografické metódy a zdravie človeka (CD ROM). - Bratislava : STU, 2006. - Nestr., [1 s.]
 143. AFH Separácia purínov a purínových báz hydrofilne interakčnou chromatografiou / Ľudovít Schreiber, Andrea Nagyová, Radoslav Halko
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 3, č. 1 (2015), s. A14-A15
 144. AFH The utilization of ion-exclusion chromathography for determination of organic acids in beverages / Andrea Nagyová, Iveta Boháčová, Radoslav Halko
  In: 24th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) and 21st International Conference Analytical Methods and Human Health (AMHH 2018) [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-80-971179-8-6. - Bratislava : Katedra analytickej chémie, 2018. - S. 124-124 [USB-key]
 145. AFH Solid phase extraction with slurry injection of zirconium dioxide into ETAAS for trace determination of cobalt and nickel / Simona Procházková ... [et al.]
  In: 24th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) and 21st International Conference Analytical Methods and Human Health (AMHH 2018) [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-80-971179-8-6. - Bratislava : Katedra analytickej chémie, 2018. - S. 167-167 [USB-key]
 146. AFH Využitie micelotvorných systémov v kvapalinovej chromatografii / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Súčasnosť a trendy analytickej chémie 2005. - ISBN 80-969290-3-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 6
 147. AFK Cloud point extraction for the determination of copper in human urine by atomic absorption spectrometry / Radoslav Halko, Erika Nagyová
  In: PBA 2008. 19th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis. - ISBN 978-83-927125-0-3. - Gdańsk : MSM Studio, 2008. - S. 399
 148. AFK Utilization of non-ionic surfactant Genapol X-080 for analysis of herbicides by HPLC / Radoslav Halko, Milan Hutta, Anna Jankowska
  In: Teaching and learning modern separation and bioanalytical methods. - Varšava : Warsaw University, 2002. - S. 382
 149. AFK Analysis of pollutants in river water samples by automated on-line combination of SPE-HPLC method with monolithic stationary phase / Radoslav Halko, Katarína Kolbová, Róbert Góra
  In: Advances in Chromatography and Electrophoresis 2007 and Chiranal 2007. - Olomouc : Palacký University in Olomouc, 2007. - S. 94
 150. AFK Determination of Benomyl, Carbendazim, Thiabendazole and Fuberidazole in Aqueous Samples by HPLC with Fluorescence Detection after Micellar Extraction / Radoslav Halko ... [et al.]
  In: 8th International symposium on analytical methodology in the environmental field and 8th meeting of the Spanisch society of analytical chemistry. - A Coruňa : Universidade Da Coruňa, 2003. - S. 463-464
 151. AFK Micellar Extraction of Organophosphorous Pesticides and its Determination by high Perfomance Liquid Chromatography / Carolina Padrón Sanz ... [et al.]
  In: 8th International symposium on analytical methodology in the environmental field and 8th meeting of the Spanisch society of analytical chemistry. - A Coruňa : Universidade Da Coruňa, 2003. - S. 451-452
 152. AFK Analysis of benzimidazole pesticides and ther derivates by high-performance liquid chromatography with direct fluorescence detection after micellar extraction / Radoslav Halko
  In: 27th Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. - Paris : MCI, 2003. - nestr. [1 s.]
 153. AFK Cloud Point Extraction and Micellar Microwave-Assisted Extraction Methodologies for HPLC Analysis of Benzimidazole Fungicides in Aqueous and Soil Samples / Radoslav Halko ... [et al.]
  In: Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2005 and Chiranal 2005. - ISBN 80-244-0984-4. - Olomouc : Alga Press, 2005. - S. 72
 154. AFK Development of HPLC Method for Determination of Selected Group of Pesticides in Soil Samples / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2005 and Chiranal 2005. - ISBN 80-244-0984-4. - Olomouc : Alga Press, 2005. - S. 71
 155. AFK Study of applicability of genapol X-080 for sample pretreatment and/or HPLC analysis of selected pesticides / Radoslav Halko, Lucia Dubovská, Milan Hutta
  In: 48. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. - ISBN 83-89936-07-0. - Poznań : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2005. - S. S12-P60
 156. AFK Some Strategies How to Suppress Interference of Humic Substances ins HPLC Analysis of Pesticides in Environmental Samples / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Advances in Natural Organic Matter and Humic Substances Research 2008- 2010: Proceedings Vol. 1. - Sevilla : IHSS, 2010. - S. 119-122
 157. AFK Study of Immobilized Aluminium(III) Metal Ion Affinity Chromatography for Fractionation and Characterization of Humic Substances / Radoslav Halko, Tibor Neuročný, Milan Hutta
  In: Advances in Natural Organic Matter and Humic Substances Research 2008- 2010 : Proceedings Vol. 2. - Sevilla : IHSS, 2010. - S. 148-151
 158. AFK Evaluation of potential of on-column large-volume injection in HPLC for multicomponent determination of selected pollutants in environmental samples / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Balaton symposium ´01 on high-performance separation methods. - Siófok : Hungarian society for separation sciences, 2001. - S. 116
 159. AFK Advanced HPLC methods for analysis of chiral pesticides in presence of humic substances / Milan Hutta ... [et al.]
  In: HPLC 2010. - Emeryville : CASSS - An International Separation Science Society, 2010. - S. P-127-W
 160. AFK Analysis of humic acids by immobilized metal ion affinity chromatography / Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: HPLC 2010. - Emeryville : CASSS - An International Separation Science Society, 2010. - S. P-123-T
 161. AFK Characterization of humic substances by immobilized aluminium(III) metal ion affinity chromatography / Radoslav Halko, Tibor Neuročný, Milan Hutta
  In: 12th Nordic-Baltic IHSS Symposium on Natural Organic Matter in Environment and Technology. - ISBN 978-9985-59-913-6. - Tallin : University of Technology, 2009. - S. 65
 162. AFK Study of immobilized metal ion affinity chromatography method for analysis of humic substances in real samples / Radoslav Halko, Veronika Počiatková, Milan Hutta
  In: The 7th International Conference on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications. IMA 2011. - [S.l.] : [s.n], 2011. - S. PP224
 163. AFK Determinantion of Copper in Human Urine by Liquid Chromatography after Pre-Column Derivatization with Neocuproine / R. Halko, M. Hutta, P. Božek
  In: New Achievements in Chromatography. - ISBN 978-953-6894-36-9. - Zagreb : Croatian Society of Chemical Engineers, 2008. - S. 162
 164. AFK Fractionation of environmental biopolymers by immobilized aluminium(III) metal ion affinity chromatography / Radoslav Halko, Tibor Neuročný, Milan Hutta
  In: CECE 2009. 6th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. - Pécs : University of Pécs, 2009. - S. 49
 165. AFK Fractionation of humic substances by immobilized metal ion affinity chromatography / Radoslav Halko, Tibor Neuročný, Milan Hutta
  In: Chemica 47S. Acta Universitas Palackianae Olomoucensis.. - ISBN 978-80-244-2470-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - S. 99-100
 166. AFK Determination of benzimidazole fungicides by HPLC with fluorescence detection and micellar extraction. Application in soil samples / Radoslav Halko ... [et al.]
  In: 11 International Symposium on Luminescence Spectrometry-Detection Techniques in Biomedical and Environmental Analysis. - Beijing : Tsinghua University, 2004. - S. 77
 167. AFK The use monolitic column for rapid automated on-line combination SPE-HPLC method / R. Halko, K. Kolbová, M. Hutta
  In: Chromatografia i techniki pokrewne a zdrowie człowieka. - Białystok : Akademia Medyczna, 2006. - S. 217
 168. AFL Utilization of non-ionic tenzides for analysis of pesticides by RP-HPLC in environmental analysis / Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: Študentská vedecká konferencia 2002. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2002. - Poster 8
 169. AFL Micellar microwave-assisted extraction of benzimidazole pesticides and their determination by HPLC with fluorescence detection in soil samples / Radoslav Halko ... [et al.]
  In: Advances and Applications of Chromatography in Industry. Roč. 12 (CD-ROM). - Bratislava : STU, 2004. - Nestr. [1 s.]
 170. AFL Comparison of two microwave assisted micellar extraction methodologies for the analysis of organophosphorus pesticides with HPLC/UV detection / Carolina Padrón Sanz ... [et al.]
  In: Advances and Applications of Chromatography in Industry. Roč. 12 (CD-ROM). - Bratislava : STU, 2004. - Nestr. [1 s.]
 171. AFL Development of automatized on-line SPE-HPLC-UV method with monolithic column for analysis of pollutants in water samples / Radoslav Halko, Katarína Kolbová
  In: 13th International Symposium on Separation Sciences and 13th Advances and Applications of Chromatography in Industry (CD-ROM). - ISBN 978-80-227-2698-6. - Bratislava : UK, 2007. - Nestr. [1 s.]
 172. AFL Nové možnosti veľkoobjemového dávkovania extraktov pre RP-HPLC stanovenie atrazínu a hydroxyatrazínu v pôde / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Súčasný stav a perpektívy analytickej chémie v praxi. - Bratislava : FCHPT STU, 2005. - S. 46
 173. AFL Vývoj validovanej RP-HPLC metódy pre stanovenie vybranej skupiny pesticídov v pôdach / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Súčasný stav a perpektívy analytickej chémie v praxi. - Bratislava : FCHPT STU, 2005. - S. 45
 174. AFL Veľkoobjemové dávkovanie pre RP-HPLC analýzu chirálnych pesticídov v extraktoch pôdy / Ivan Rybár ... [et al.]
  In: Súčasný stav a perpektívy analytickej chémie v praxi. - Bratislava : FCHPT STU, 2005. - S. 42
 175. AFL Utilization of non-ionic tenzides for sample pretreatment and micellar RP-HPLC in environmental analysis of some pesticides / Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: Advances and applications of chromatography in Industry. Roč. 11 (CD-ROM). - Bratislava : STU, 2001. - Nestr. [1 s.]
 176. AFL Evaluation of potential of large volume on-column injection in RP-HPLC for multicomponent determination of selected pollutants in environmental samples / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Advances and applications of chromatography in Industry. Roč. 11 (CD-ROM). - Bratislava : [s.n.], 2001. - Nestr. [1 s.]
 177. AFL Stanovenie medi v moči využitím kvapalinovej chromatografie po predkolónovej derivatizácii s neokuproínom / Radoslav Halko, Milan Hutta, PeterBožek
  In: Analytical Methods and Human Health (CD ROM). - Bratislava : STU, 2008. - Nestr. [1 s.]
 178. AFL Extrakcia medi z ľudského moču použitím extrakcie s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov pred jej stanovením AAS / R. Halko, E. Nagyová, L. Macháčková
  In: Analytical Methods and Human Health (35-5236. - Bratislava : STU, 2008. - Nestr. [1 s.]
 179. AFL Analýza chirálnych pesticídov v slovenských pôdach využitím priameho veľkoobjemového dávkovania v RP-HPLC a metódy prepínania kolón (nechirálna-chirálna) / Ivan Rybár ... [et al.]
  In: Chromatografické metódy a zdravie človeka (CD ROM). - Bratislava : STU, 2006. - Nestr., [1 s.]
 180. AFL Rapid automated on-line combination of SPE-HPLC-UV method for analysis of pollutants in water samples / Katarína Kolbová, Radoslav Halko
  In: Chromatografické metódy a zdravie človeka (CD ROM). - Bratislava : STU, 2006. - Nestr. [1 s.]
 181. AFL The use of micellar systems in extraction techniques / Radoslav Halko
  In: Chromatografické metódy a zdravie človeka (CD ROM). - Bratislava : STU, 2006. - Nestr. [1 s.]
 182. AFL Využitie micelotvorných systémov pre úpravu environmetnálnych vzoriek pred HPLC analýzou a v micelárnej HPLC / Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: 51. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov 2. - ISBN 80-227-1250-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1999. - S. A-PO6
 183. AFL Environmentálna analýza pesticídov s využitím micelotvorných systémov v kvapalinovej chromatografii / Radoslav Halko, Milan Hutta
  In: Analytická chémia v praxi 2000. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2000. - S. 48
 184. AGI Hodnotenie ekotoxikologických faktorov v SR, ich minimalizácia a modelovanie v environmentálnom geoinformačnom systéme : Záverečná správa. / Jozef Krcho ... [et al.]
  Bratislava : PRIF UK, 1999
 185. BCI Atómová spektrometria a možnosti jej kombinácie s kvapalinovou chromatografiou / Radoslav Halko, Mária Žemberyová
  Bratislava : KARTPRINT, 2010
 186. BFA Development of RP-HPLC for the separation and determination of D-mandelonitrile-alfa-D genciobiozid epimers in food supplements / Iveta Boháčová, Radoslav Halko
  In: HPLC 2017. Abstract book. - Praha : [s.n.], 2017. - S. 290
 187. BFA Determination of Amygdaline in Natural Products for Cancer Prevention by Liquid Chromatography / Radoslav Halko, Andrej Oravec
  In: 41st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations (HPLC). - [s.l.] : [s.n.], 2014. - Nestr. [1 s.]
 188. BFA Analysis of Active Pharmaceutical Ingredients in Soil Samples by HPLC Methods and Interference of Humic Substances / Milan Hutta ... [et al.]
  In: 41st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations (HPLC). - [s.l.] : [s.n.], 2014. - S. Nestr. [1 s.]
 189. BFA Separation and determination of cyanogenic glycoside amygdalin in selected natural food nutritional supplements by liquid chromatography / Radoslav Halko, Andrej Oravec
  In: ISC 2014 [elektronický zdroj]. - Salzburg : ASAC, 2014. - Nestr. [1 s] [USB kľúč]
 190. BFA Analytical methods for determination of amygdalin / Radoslav Halko, I. Boháčová, A. Oravec
  In: International Meeting of Environmental and Pharmaceutical Analysis - IMEPA 2014. - Las Palmas : University of Las Palmas de Gran Canaria, 2014. - S. 25
 191. BFA Centre for industrial research of optimal procedures for synthesis (and of course analysis) of highly efficient medical drugs (ITMS 26240220061) - cooperation among academic and industrial centres / Milan Hutta ... [et al.]
  In: International Meeting of Environmental and Pharmaceutical Analysis - IMEPA 2014. - Las Palmas : University of Las Palmas de Gran Canaria, 2014. - S. 29
 192. BFA Analysis of environmental samples for medical drugs and fungicides-humic substances as interferents in HPLC methods / Milan Hutta ... [et al.]
  In: International Meeting of Environmental and Pharmaceutical Analysis - IMEPA 2014. - Las Palmas : University of Las Palmas de Gran Canaria, 2014. - S. 31
 193. BFA Separation of purine and purinebases by hilic chromatography / Radoslav Halko ... [et al.]
  In: International Meeting of Environmental and Pharmaceutical Analysis - IMEPA 2014. - Las Palmas : University of Las Palmas de Gran Canaria, 2014. - S. 59
 194. BFA The utilization of nanometer-sized zirconium oxide for preconcentration and speciation of trace chromium in waters by solid phase extraction and determination by electrothermal atomic absorption spectroscopy / Lenka Okenicová .... [et al.]
  In: Colloquium Spectroscopicum Internationale 39 [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. 248 [online]
 195. BFA Elution Behavior of Aliphatic Acids on Zwitterionic Stationary Phases in Hydrophilic Interaction Chromatography / Iveta Boháčová, Radoslav Halko, Pavel Jandera
  In: 16th CEEPUS Symposium and Summer School on Bioanalysis. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - S. 61
 196. BFA Speciation Analysis of Chromium in Water Samples by Solid Phase Extraction Using NANO adsorbent ZrO2 and Electrotherman Atomic Absorption Spectrometry / Simona Procházková, Mária Žemberyová, Radoslav Halko
  In: 16th CEEPUS Symposium and Summer School on Bioanalysis. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - S. 78
 197. BFA The Study of Separation and Determination of Aliphatic Organic Acids in Wine and Partialy Fermented Grape Must by Ion-Exclusion / Andrea Nagyová, Iveta Boháčová, Radoslav Halko
  In: 16th CEEPUS Symposium and Summer School on Bioanalysis. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - S. 74
 198. DAI Využitie tenzidov v kvapalinovej chromatografii pri analýze polutantov vo vzorkách životného prostredia / Radoslav Halko
  Bratislava : [s.n.], 2002
 199. GAI Environmentálna analýza pesticídov s využitím micelotvorných systémov v kvapalinovej chromatografii / Radoslav Halko
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2000
 200. GII Medzinárodné sympózium a letná škola o bioanalýze / Marián Masár ... [et al.]
  In: Spravodaj Slovenskej spektroskopickej spoločnosti. - Roč. 21, č. 1 (2014), s. 20-21