Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. AFD Stanovenie kyseliny karmínovej v potravinách a farmaceutikách mikročipovou elektroforézou s fotometrickou detekciou / Eva Vargová, Peter Božek, Marián Masár
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 995-1000 [print]
 2. AFE Diabetes, human insulin and its recombinant analogs from point-of-view of analytical chemist / Milan Hutta, Veronika Zwicklová, Peter Božek
  In: International Nutrition and Diagnostics Conference [elektronický dokument]. - ISBN 9788075601681. - Praha, 2018. - S. 28-28 [USB-key]
 3. AFE L07 Maillard reaction products - challenge and probe stone of analytical chemistry / Milan Hutta ... [et al.]
  In: 19 th International Nutrition & Diagnostics Conference [elektronický dokument] : Book of proceedings. - ISBN 978-80-7560-245-9. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. - S. 21-21 [USB-key]
 4. AFH Súčasný stav a možnosti využitia preparatívnej HPLC biologických vzoriek / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. A9-A10