Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

doc. RNDr. Marian Masár, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 344
Room
CH2326
Publications

RNDr. Csilla Mišľanová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
408
Room
CH-2 328
Publications

RNDr. Žofia Nižnanská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

RNDr. Simona Procházková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 307
Room
CH2-328

Ing. Roman Szücs, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Lucia Šottníková

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
laborant výskumu a vývoja

RNDr. Peter Troška, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Publications