Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

RNDr. Žofia Nižnanská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent
Publications

RNDr. Simona Procházková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 307
Room
CH2-328

Ing. Roman Szücs, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent
Publications

RNDr. Peter Troška, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent
Publications

Bc. Marek Vaško

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
lab.-technický pracovník USCCCORD

doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
docent
Publications