Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Jasna Hradski, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
technik, i. n.
Publications

prof. RNDr. Milan Hutta, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 321
02/602 96 307
Room
CH2-321
Publications

RNDr. Katarína Chovancová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Ing. František Iványi

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 379
Room
CH2351
Publications

prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 309
Room
CH2-313
Publications

RNDr. Helena Jurdáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Ing. Juraj Kabát, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Ľudmila Káčeriková

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
technik, i. n.

PharmDr. Jiří Kos, Ph.D.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

RNDr. Robert Kubinec, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications