Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

RNDr. Róbert Bodor, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 379
02/602 96 344
Room
CH2-351, CH2-326
Publications

MUDr. Peter Božek, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Room
CH2 333
Publications

RNDr. Róbert Góra, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 307
Room
CH2313
Publications

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 309
Room
CH2322
Publications

Bc. Ľuba Hanečáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
technik, i. n.
Telephone
373
Room
CH2 - 320

Mgr. Jasna Hradski, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
technik, i. n.
Publications

prof. RNDr. Milan Hutta, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 321
02/602 96 307
Room
CH2-321
Publications

Ing. František Iványi

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 379
Room
CH2351
Publications

prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 309
Room
CH2-313
Publications