Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

RNDr. Jaroslav Blaško, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

doc. RNDr. Róbert Bodor, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 379
02/602 96 344
Room
CH2-351, CH2-326
Publications

MUDr. Peter Božek, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Room
CH2 333
Publications

Mgr. Marta Đuriš

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
laborant výskumu a vývoja

RNDr. Pavel Farkaš, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. RNDr. Róbert Góra, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 307
Room
CH2313
Publications

RNDr. Renáta Górová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 309
Room
CH2322
Publications

Bc. Ľuba Hanečáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
technik, i. n.
Telephone
373
Room
CH2 - 320

Mgr. Lucia Hojová

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
laborant výskumu a vývoja