Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

RNDr. Jaroslav Blaško, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent
Publications

doc. RNDr. Róbert Bodor, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
docent
Telephone
02/602 96 379
02/602 96 344
Room
CH2-351, CH2-326
Publications

MUDr. Peter Božek, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent
Room
CH2 333
Publications

RNDr. Pavel Farkaš, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent

doc. RNDr. Róbert Góra, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
docent
Telephone
02/602 96 307
Room
CH2313
Publications

RNDr. Renáta Górová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent
Room
CH2-327
Publications

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
docent
Telephone
02/602 96 309
Room
CH2322
Publications

Bc. Ľuba Hanečáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
technik
Telephone
373
Room
CH2 - 320

Mgr. Jasna Hradski, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent
Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
technik
Publications