Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Central Database of Staff

 1. ADN Použitie štatistiky pri hodnotení stavu pacienta po rehabilitácii / Samuel Furka, Daniel Furka, Abdulla Al Hakim
  In: Rehabilitácia. - Roč. 56, č. 4 (2019), s. 301-305
 2. AFD Hydrotermálna syntéza čistých aj dopovaných nanočastíc ZnO a štúdium optických a dielektrických vlastností pomocou THz spektroskopie / Daniel Furka ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 822-828 [online]
 3. AFD Terahertz time-domain spectroscopy of the boron doped ZnO materials / Daniel Furka ... [et al.]
  In: Preparation of Ceramic Materials [elektronický dokument] : proceedings of the 13th international conference. - ISBN 978-80-553-3314-4. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. - S. 45-50 [print]
 4. AFD Dielektrické vlastnosti nanočastíc ZnO stanovené prostredníctvom časovo rozlíšenej THz spektroskopie / Daniel Furka ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia Prif UK 2017 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 916-921 [online]
 5. AFD Composite materials based on ZnO nanoparticles and their dielectric response determined by the tetrahertz time domain spectroscopy / Daniel Furka ... [et al.]
  In: Proceedings 12th International Conference Preparation of Ceramic Materials. - ISBN 978-80-553-3160-7. - Košice : Technická univerzita, 2017. - S. 99-104
 6. AFD Application of THz spectroscopy for characterisation of ceramic and silicate materials / Daniel Furka ... [et al.]
  In: Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glass. - ISBN 978-80-8075-786-1. - Trenčín : Trenčianska univerzita, 2017. - S. 100-107
 7. AFG ZnO nanoparticles dielectric response determined by terahertz time domain spectroscopy / Daniel Furka ... [et al.]
  In: ECerS 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-963-454-094-6. - Budapest : Akademiai Kiado, 2017. - S. 371-372 [online]
 8. AFH Dielectric properties of synthetic ZnO nanoparticles in THz region / Daniel Furka, Samuel Furka, Marián Janek
  In: 8th Mid-European Clay Conference - MECC2016. - ISBN 978-80-972288-0-4. - Košice : EQUILIBRIA, 2016. - S. 115
 9. AFH Hybrid layed silicates and their study using THz time domain spectroscopy / Samuel Furka, Daniel Furka, Marián Janek
  In: 8th Mid-European Clay Conference - MECC2016. - ISBN 978-80-972288-0-4. - Košice : EQUILIBRIA, 2016. - S. 116
 10. AFH Hydrothermal synthesis of pure and Boron dopped nanoparticles of ZnO and their optical and dielectric properties in far infrared region / Daniel Furka ... [et al.]
  In: 5th Workshop of Slovak Clay Group [elektronický dokument] : Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology. - ISBN 978-80-972367-1-7. - Banská Štiavnica : Slovak Clay Group, 2018. - S. 4-4 [CD-ROM]
 11. AFH Antimicrobial nanomaterials based on photoactive dyes and saponite and their practical application using 3D print / Samuel Furka, Daniel Furka, Juraj Bujdák
  In: 5th Workshop of Slovak Clay Group [elektronický dokument] : Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology. - ISBN 978-80-972367-1-7. - Banská Štiavnica : Slovak Clay Group, 2018. - S. 5-5 [CD-ROM]
 12. AFH Stanovenie optických a dielektrických vlastností nanočastíc ZnO prostredníctvom časovo rozlíšenej THz spektroskopie / Daniel Furka, Samuel Furka, Marián Janek
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1688 [1 s.] [online]
 13. AFH Charakterizácia a modifikácia ílových minerálov pomocou spektroskopie v THz oblasti / Samuel Furka, Daniel Furka, Marián Janek
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1689 [1 s.] [online]
 14. BDF Využitie 3D tlače v rehabilitácii - trendy / Samuel Furka, Daniel Furka, J. Diaz-Pineda
  In: Rehabilitácia. - Roč. 56, č. 4 (2019), s. 315-317
 15. BEF Synthesis and properties of boron doped ZnO nanoparticles in THz region / aut. Daniel Furka, Samuel Furka, Mira Naftaly, Adriana Czímerová, Mária Čaplovičová, Marián Janek
  In: Processing and properties of advanced ceramics and glasses [elektronický dokument] : conference proceedings. - ISBN 978-80-89782-10-9. - Košice : Slovenská akadémia vied, 2018. - S. 129-133 [print]
 16. BFA A low cost, compact, 3D-printed device for the determination of diseases from body fluids / Daniel Furka, Samuel Furka
  In: 33° Latin-American Congress of Chemistry. X Congress of Chemical Sciences [elektronický dokument]. - Havana : [s.n.], 2018. - S. [1-1], L-P-019, časť Physical Chemistry [online]