Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Laboratory of advanced sythesis

doc. Mgr. Peter Billik, PhD.

Mgr. Daniela Nýblová

Mgr. Erik Šimon

Bc. Nikoleta Pintérová

Patrícia Petrisková

Veronika Trembošová

Page is under construction

<output>Na stránke sa stále pracuje ... ďakujeme za porozumenie. </output>

<output>Na stránke sa stále pracuje ... ďakujeme za porozumenie. </output>

<output></output>