PhD. Students

Mgr. Rastislav Baran

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (5.dOGX, daily)
Publications

Mgr. Matúš Čakurda

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (4.dOGX, daily)
Publications

Mgr. Lucia Feriancová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)
Publications

Mgr. Matúš Hlaváč

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)

Mgr. Viera Hrivnáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (3.dOGX_CHU, daily)
Publications

Mgr. Jana Jakubčinová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX_CHU, daily)
Publications

Mgr. Miroslav Murár

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (4.dOGX, daily)
Publications

Mgr. Kristína Ormandyová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)
Publications

Mgr. Tibor Peňaška

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (4.dOGX, daily)
Publications

Mgr. Denisa Vargová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)
Publications