Staff

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 308
Room
CH1 317
Publications

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 399
Room
CH1-244
Publications

Mgr. Andrea Hamárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
PhD Student (2.dJXR, daily)
Publications

RNDr. Bianka Horváthová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
PhD Student (4.dJXR/x, external)
Room
CH1-220
Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
asistent vysokej školy, univerzity
Room
CH1-220
Publications

doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 401
Room
CH1-243
Publications

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 397
Room
CH1-316
Publications

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 419
Room
CH1-306
Publications

RNDr. Veronika Silliková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
PhD Student (2.dJXR, daily)
Publications

RNDr. Jana Slimáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 537
Room
CH1-230
Publications