PhD. Students

Mgr. Andrea Hamárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
PhD Student (2.dJXR, daily)
Publications

RNDr. Bianka Horváthová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
PhD Student (4.dJXR/x, external)
Room
CH1-220
Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
asistent vysokej školy, univerzity
Room
CH1-220
Publications

Mgr. Veronika Silliková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
PhD Student (2.dJXR, daily)
Publications

Mgr. Dominika Tatarová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
PhD Student (2.dJXR, daily)
Publications