Central Database of Staff

The departmental list of people from the Univeristy's Central Database of Staff

Anna Béderová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 231
Room
CH1-331

Mgr. Silvia Belušáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Publications

Mgr. Martin Blaško

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (3.dTPX, daily)
Publications

doc. Ing. Tomáš Bučko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 91 551
Room
ch1-342
Publications

doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 602
Room
CH1-312
Publications

prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 429
Room
CH1-340
Publications

Mgr. Daniel Furka

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (2.dFZX, daily)
Publications

Mgr. Samuel Furka

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (2.dFZX, daily)

doc. Ing. Marián Janek, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 418
Room
CH1-319
Publications

RNDr. Monika Jerigová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications