STAFF

Anna Blahová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
technik a laborant v biologických odboro
Telephone
548
Room
ch1-216

Mgr. Filip Brázdovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (5.dGEN, daily)
Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
lektor vysokej školy, univerzity
Publications

Mgr. Andrea Cillingová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (5.dBIX, daily)
Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

RNDr. Petra Čermáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 546
Room
CH1-212
Publications

Mgr. Zuzana Dobiašová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (5.dGEN, daily)
Publications

Mgr. Vladimír Heger

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (2.dBIX_UEFT, daily)

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 546
Room
CH1-212
Publications

Mgr. Stanislav Huszár, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 548
Room
CH1-216
Publications