Faculty of Natural
Sciences
of the Comenius University in Bratislava

Staff

Mgr. Erik Beňo

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
technik, i. n.
Room
CH2-314
Note
Publications

RNDr. Róbert Bodor, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 379
02/602 96 344
Room
CH2-351, CH2-326
Publications

Mgr. Iveta Boháčová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

MUDr. Peter Božek, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Room
CH2 333

RNDr. Róbert Góra, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 307
Room
CH2313
Publications

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 307
Room
CH2313
Publications

Bc. Ľuba Hanečáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
technik, i. n.
Telephone
373
Room
CH2 - 320

Mgr. Jasna Hradski, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

prof. RNDr. Milan Hutta, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 321
02/602 96 307
Room
CH2-321
Publications

Ing. František Iványi

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 379
Room
CH2351
Publications