Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Aneta Barnes

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent

PhDr. Jarmila Cihová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent
Telephone
02/602 96 285
Room
G-417
Publications

PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent
Telephone
02/602 96 407
Room
G205
Publications

Mgr. Lenka Jeleňová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
asistent Kúv. Dugov.40%,Ciho.40%,Sabo20%

Mgr. Barbara Kordíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent
Telephone
02/602 96 633
Room
G-206
Publications

PaedDr. Stanislav Kováč, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent
Publications

PhDr. Oľga Pažitková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent
Telephone
02/602 96 633
Room
G-204

Mgr. Karin Rózsová Wolfová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent
Telephone
02/602 96 633
Room
G-204

Michael Jerry Sabo

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
asistent vysokej školy, univerzity
Publications

RNDr. Tatiana Slováková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent
Telephone
02/602 96 633
Room
G-208
Publications