Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. AEC Factors which (de)motivate Slovak students to read / Stanislav Kováč
  In: Filologické štúdie : č. 5. - ISBN 978-3-943906-52-3. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 120-135
 2. AEC Reading Fluency vs. reading accuracy - How does reading rate influence reading comprehension? / Stanislav Kováč
  In: Filologické štúdie : č. 4. - ISBN 978-3-943906-47-9. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. - S. 85-96
 3. AED Rýchlosť čítania a jej vplyv na porozumenie textu / Stanislav Kováč
  In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte [elektronický dokument] : Recenzovaný zborník vedeckých prác : 6. - ISBN 978-80-228-3176-5. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019. - S. 93-103 [CD-ROM]
 4. AED Vedomosti čitateľa a ich vplyv na porozumenie textu / Stanislav Kováč
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-3 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - ISBN 978-80-8177-062-3. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. - S. 91-99
 5. AED Reading motivation versus reading achievement: intrinsic and extrinsic motivating factors / Stanislav Kováč
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický dokument] : Roč. 46. - ISBN 978-80-8177-044-9. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - S. 48-62 [CD-ROM]
 6. AED Možnosti stimulácie čitateľskej, funkčnej a literárnej gramotnosti vo výchovnovzdelávacom procese / Stanislav Kováč
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický dokument] : Roč. 47. - ISBN 978-80-8177-045-6. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - S. 60-71 [CD-ROM]
 7. AED Gramotnosť verzus čítanie: niekoľko poznámok k pojmovej základni / Stanislav Kováč, Jana Javorčíková
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický dokument] : Roč. 49. - ISBN 978-80-8177-048-7. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - S. 72-80 [CD-ROM]
 8. AED Gramotnosť versus čítanie: niekoľko poznámok k pojmovej základni / Jana Javorčíková, Stanislav Kováč
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický dokument] : Roč. 46. - ISBN 978-80-8177-044-9. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - S. 72-80 [CD-ROM]
 9. AFD Kulturologické implikácie funkčnej a čitateľskej gramotnosti / Stanislav Kováč
  In: Skúsenosť inakosti [elektronický dokument] : osobná a politická identita v kultúre, literatúre, preklade a humanitných vedách : recenzovaný vedecký zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 13. 9. 2018 na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika. - ISBN 978-80-8177-050-0. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - S. 252-262 [CD-ROM]
 10. EDI Richard Repka - Martina Šipošová: Communicative Approach and the Teaching of English Language Means to Slovak Learners / Stanislav Kováč
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický dokument] : Roč. 48. - ISBN 978-80-8177-047-0. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - S. 140-141 [CD-ROM]