Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ACB Tests your reading skills: A handbook for science doctoral students / Catherine Dimmock-Benko, Jarmila Cihová, Barbara Kordíková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
 2. ACB Tespis trainer [elektronický dokument] : Five practice tests with answers. / Snezhanka Anastassova ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 3. ADF Bilingválne vzdelávanie prírodovedných predmetov v anglickom jazyku na slovenských bilingválnych gymnáziách / Barbara Kordíková, Beáta Brestenská
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 1 (2018), s. 4-10 [print]
 4. AED Budúci učitelia prírodovedných predmetov a ich postoj k cudzým jazykom v profesii učiteľa / Barbara Kordíková, Beáta Brestenská
  In: Edukácia [elektronický dokument] : Roč. 3, č. 2. - Košice : Filozofická fakulta, 2019. - S. 65-75 [online]
 5. AFD Príprava obsahu predmetu CLIL a jeho overenie v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov prírodo-vedných predmetov / Barbara Kordíková, Beáta Brestenská
  In: Eruditio - Educatio. - Roč. 15, č. 1 (2020), s. 53-63
 6. BCI Test Your Listening Skills: A Handbook for Science Doctoral Students / Catherine Dimmock-Benko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 7. BCI English for chemistry students / Barbara Kordíková, Jarmila Cihová, Štefánia Dugovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013