Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ACB Príručka odbornej angličtiny pre geofyzikov a geológov / Viliam Pašteka, Štefánia Dugovičová
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1998
 2. ACB Espaňol para estudiantes de geografía / Stanislava Keblovská, Štefánia Dugovičová
  Bratislava : Geo-grafika, 2012
 3. ACB Testy z angličtiny : úlohy a riešenia s nahrávkami + 2 CD. / Helena Šajgalíková, Štefánia Dugovičová, Věra Eliašová
  Bratislava : Aktuell, 2015
 4. ACB Textbook for Students of Life Science, English for Specific Purposes / Jarmila Cihová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000
 5. ACB Tespis trainer [elektronický dokument] : Five practice tests with answers. / Snezhanka Anastassova ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 6. AFD Continual Assessment / Štefánia Dugovičová, Ľubica Slobodníková
  In: 1st Slovak ESP Conference Banská Bystrica. - ISBN 80-967388-6-0. - Bratislava : British Council, 1995. - S. 121-123
 7. AFD Učebnica ESP pre študentov prírodných vied / Jarmila Cihová, Štefánia Dugovičová
  In: Communications on the edge of the Millenniums, Linguistic section, 10th internatrional scientific conference. - ISBN 80-7100-534-7. - Žilina : EDIS, 1998. - S. 53-55
 8. AFD Resume Writing / Štefánia Dugovičová
  In: 3rd Slovak ESP Conference Challenges. - ISBN 80-227-1243-4. - Bratislava : The British Council, 1999. - S. 52-55
 9. AFD Placement Test at Natural Science / Štefánia Dugovičová
  In: Výmena skúseností z vyučovania jazykov a humanitných predmetov na vysokých školách nefilologického zamerania. - ISBN 80-227-1067-9. - Bratislava : STU, 1998. - S. 25-27
 10. AFD Video Watching / Štefánia Dugovičová
  In: Scientific English - Latin of the Present. 1st Central-European Conference of Science Faculties. - ISBN 80-223-1842-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 15-17
 11. AFD They sound kind of crazy / Štefánia Dugovičová
  In: Proceedings of the 8th SAUA/SATE National Conference. - ISBN 80-89197-59-0. - Bratislava : SAUA, 2006. - S. 32-39
 12. AFD European language portfolio - experience from Slovak universities / Silvia Blašková, Štefánia Dugovičová, Helena Šajgalíková
  In: Univerzitné jazykové centrá : rozšírenie obzorov, nové možnosti spolupráce. - ISBN 80-88982-92-8. - Bratislava : CASALJ, 2005. - S. 115-116
 13. AFD English for Chemistry Students / Jarmila Cihová, Štefánia Dugovičová
  In: Cudzie jazyky komunikatívne, efektívne, kvalifikovane. - ISBN 80-7097-571-7. - Košice : UPJŠ, 2004. - S. 41-42
 14. AFD Testovanie odbornej angličtiny na školách tretieho stupňa / Jarmila Cihová, Štefánia Dugovičová
  In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-2993-8. - Bratislava : Ekonóm, 2010. - S. 42-47
 15. AFG English for Students of Public Administration, Regional Development and European Integration / Štefánia Dugovičová
  In: Odborný jazyk na vysokých školách II. (CD ROM). - ISBN 80-213-1468-0. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2006. - S. 41-42
 16. BAA Guidelines for task-based university language testing / Anu Virkkunen-Fullenwider ... [et al.]
  Graz : European Centre for Modern Languages, 2011
 17. BAB UNIcert : systém jazykovej výučby a certifikácie pre študentov nefilologických odborov / Silvia Blašková ... [et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 2004
 18. BCI Test Your Listening Skills: A Handbook for Science Doctoral Students / Catherine Dimmock-Benko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 19. BCI English for Students of Geography / Oľga Pažitková, Štefánia Dugovičová
  Bratislava : Geo-grafika, 2016
 20. BCI English for Students of Earth Sciences / Štefánia Dugovičová, Catherine Dimmock-Benko, Jarmila Cihová
  Bratislava : Geo-grafika, 2014
 21. BCI Angličtina pre geológov a geografov / Štefánia Dugovičová, Jarmila Cihová, Ingrid Waters-Ostrožlíková
  Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2003
 22. BCI English for Biology Students / Jarmila Cihová ... [et al.]
  Bratislava : Comenius University, 2009
 23. BCI Angličtina pre študentov chémie / Jarmila Cihová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 24. BCI Writing in English [elektronický dokument] : A practical handbook for scientific and technical writers. A pilot project 1999 - 2001. / Zuzana Svobodová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2001
 25. BCI English for Students of Public Administration Regional Development European Integration / Jana Archlebová ... [et al.]
  Bratislava : Geo-grafika, 2005
 26. BCI English for chemistry students / Barbara Kordíková, Jarmila Cihová, Štefánia Dugovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 27. BCI Textbook for Students of Earth Sciences, English for Specific Purposes / Štefánia Dugovičová ... [et al.]
  Bratislava : Katedra jazykov PRIF UK, 2000
 28. BCI Textbook for Students of Chemistry, English for Specific Purposes / Štefánia Dugovičová ... [et al.]
  Bratislava : Katedra jazykov PRIF UK, 2000
 29. BCI Textbook for Double Major Students of Sciences, English for Specific Purposes / Štefánia Dugovičová ... [et al.]
  Bratislava : Katedra jazykov PRIF UK, 2000
 30. BCI Writting Professional English / Štefánia Dugovičová, Michael Scoggin
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005
 31. BEF A European project using linguistic strategies to improve science teaching / Piedad Martín ... [et al.]
  In: Information and communications technologies in learning. - ISBN 978-80-8086-089-90. - Košice : Elfa, 2008. - S. 329-333
 32. DAI Proverbs and sayings in English and Slovak print media / Štefánia Dugovičová
  Bratislava : [s.n.], 2009
 33. GII Projekty Európskeho sociálneho fondu na PriF UK Cieľ: zvýšiť jazykové kompetencie budúcich učiteľov / Štefánia Dugovičová, Jana Holeková, Katarína Dubíková
  In: Naša univerzita. - Roč. 51, č. 3 (2006), s. 8
 34. GII Čo by nemalo chýbať v novom zákone o VŠ / Svatava Šimková, Štefánia Dugovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 46, č. 1 (1999), s. 13